Energi- og miljøkrav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Det er vigtigt at finde ud af, hvilken energiklasse bilen tilhører i Danmark, da energiklasserne ikke er harmoniserede i EU.

Færdselsstyrelsen har den 29. juni 2020 udstedt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. Styrelsen udstedte 9. juli 2019 en ændringsbekendtgørelse , som fortsat er gældende.

Ændringsbekendtgørelsen skærper trinvist energi- og miljøkravene til biler, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.

For at en bil kan godkendes til erhvervsmæssig persontransport, skal den derfor fra og med den 1. juli 2020 overholde de gældende energi- og miljøkrav i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018 om energi- og miljøkrav til taxier m.v., som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

I den forbindelse er det meget vigtigt at finde ud af, hvilken energiklasse bilen tilhører i Danmark, da energiklasserne ikke er harmoniserede i EU. For at finde ud af dette, skal man være i besiddelse af oplysninger om bilens energiforbrug fra bilens CoC (Certificate of Conformity), der er et officielt dokument fra producenten. Dette dokument fortæller ikke kun, hvilket energiforbrug bilen har, men også om der er opgjort efter den gamle NEDC -norm eller den nye WLTP -norm. Denne oplysning er vigtig for at kunne afgøre, hvilken energiklasse bilen tilhører.

Energiklasser

Hvis bilens energiforbrug er opgjort efter NEDC-normen, er der i b ekendtgørelse nr. 655 af 18. december 2012 om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler (bilag 1) angivet, hvilken energiklasse bilen tilhører. Er bilens energiforbrug derimod opgjort efter WLTP-normen, er der i bekendtgørelse nr. 1625 af 18. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler (bilag 1) angivet, hvilken energiklasse bilen tilhører.

Miljøkrav

Bilen skal opfylde miljøkravet om, at det skal være en Euro 6b jf. §1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 715 af 9. juli 2019 om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v..

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra energi- og miljøkravene. Disse undtagelser er angivet i §6 i bekendtgørelse nr. 1509 af 13. 2018 december om energi- og miljøkrav til taxier m.v..

Lovgigning til energi og miljøkrav