Udenlandsk kørelærergodkendelse

Er du uddannet kørelærer i udlandet og ønsker at fungere som kørelærer i Danmark, skal du ansøge om autorisation fra Færdselsstyrelsen.

I Danmark er kørelærererhvervet et lovreguleret erhverv. Et lovreguleret erhverv er et erhverv, hvor man kun må arbejde, hvis man har bestemte kvalifikationer.

Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv, skal du have autorisation fra den kompetente myndighed i Danmark. Det vil sige, at du skal have dine kvalifikationer anerkendt af den ansvarlige myndighed, før du må gå i gang med arbejdet.

Hvis du uddannet kørelærer i udlandet og ønsker at fungere som kørelærer i Danmark, kan du ansøge om at få anerkendt dine kvalifikationer som kørelærer ved at skrive til Færdselsstyrelsen. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Særligt for kørelærere fra et EU/ EØS-land eller Schweiz

Inden for EU er der indført særlige regler, som skal lette adgangen til de lovregulerede erhverv. Du er omfattet af EU-reglerne, hvis disse to betingelser er opfyldt:

  1. Du er statsborger i et EU/EØS-land (inkl. Island, Norge, Liechtenstein) eller Schweiz
  2. Du er etableret i et af de nævnte lande og er fuldt kvalificeret til at udøve det samme erhverv dér, som du nu ønsker at udøve i Danmark.

Hvis du ansøger om autorisation efter EU-reglerne, har du krav på en afgørelse fra den kompetente myndighed senest tre måneder efter, at myndigheden har modtaget alle de nødvendige dokumenter. I nogle tilfælde kan fristen dog forlænges med en måned.

En dansk myndighed skal behandle din ansøgning i overensstemmelse med EU's Adfærdskodeks. Du kan læse EU’s adfærdskodeks enten på dansk eller engelsk.

Love og regler