Kørelærergodkendelse

Når du bestået din afsluttende prøve, kan du søge om at blive godkendt som kørelærer.

Når kørelærerprøven, forprøve og afsluttende prøve, er bestået, giver Færdselsstyrelsen dig og din bopælskommune besked om, at du har ret til at få udstedt et kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer.

Nu kan du ved personligt fremmøde på Borgerservice få fornyet dit kørekort, så den opdateres med påtegnelsen om, at du er godkendt som kørelærer. Blanketten til fornyelse finder du nedenfor, husk at medbringe dit eksamensbevis.

Love og regler