Uddannelse af særligt godkendte kørelærere

Se, hvordan du uddanner dig til særligt godkendt kørelærer, og hvordan du bliver godkendt som privat udbyder af kurser for uddannelse af særligt godkendt kørelærere.

En særlig godkendt kørelærer er en kørelærer, der må undervise kørelæreraspiranter. For at blive særligt godkendt kørelærer skal du gennemføre et kursus hos en privat kursusudbyder, som er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Uddannelse til særligt godkendt kørelærer

Du skal være uddannet kørelærer for at videreuddanne dig til særligt godkendt kørelærer. Du tilmelder dig hos den private kursusudbyder, som du vælger på listen over godkendte udbydere her på siden. Du skal selv betale for kurset. 

Efter endt kursus udsteder den private kursusudbyder et kursusbevis til dig, som du skal sende til Færdselsstyrelsen:

Prøvekommissionen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
provekommission@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen vil herefter fremsende dig beviset på, at du er særligt godkendt kørelærer.

Godkendte kurser

Vis flere

Kommende kurser

Vis flere

Kursusplan/indholdet af kurset

Kurset skal have en varighed på minimum 20 lektioner af 45 minutters varighed, eksklusiv pauser.

Kurset skal indeholde følgende elementer:

 • Kørelæreruddannelsens mål, opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, systematikken og definitioner heri
 • Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf
 • Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særlig fokus på de forhold, der gør sig gældende for kørelærererhvervet
 • Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen
 • Køreteknik
 • Regelgrundlaget for køreuddannelsen
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og –sociologi, afsnit 8 i undervisningsplanerne
 • Supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler
 • Arbejdsmiljø


Det skal fremgå af kursusplanens opbygning, hvordan de forskellige emner vægtes i undervisningen på kurset, og hvordan man planlægger at gennemføre undervisningen.

Undervisningen i afsnit 8 i undervisningsplanerne skal vægtes højt, hvorimod den supplerende viden i de forskellige kategorier bør fylde en mindre del på kurset.

Bliv godkendt som privat kursusudbyder

Det er Færdselsstyrelsen, der efter ansøgning, godkender de private kursusudbydere, som ønsker at uddanne særligt godkendt kørelærere.

Ansøgere, der ønsker at få godkendt et kursus for uddannelse af særligt godkendte kørelærere, skal følge nedenstående ansøgningsprocedure.

Der kan søges om godkendelse af 1 kursus af ad gangen.

Ansøgerne skal fremsende en ansøgning til Færdselsstyrelsen:

Prøvekommissionen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
provekommission@fstyr.dk

Ansøgningen skal vedlægges relevante bilag, som beskrevet nedenfor. Derudover skal der af ansøgningen fremgå en beskrivelse af kurset, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Beskrivelse af kurset, dvs. kursusplan
 • Dato for kursets afholdelse samt sted
 • Navn på kursusleder, der skal være særlig godkendt kørelærer. Der skal fremsendes dokumentation for, at kursuslederen er særlig godkendt kørelærer
 • Navn på underviserne og dokumentation for undervisernes erfaringer. Underviserne, inklusiv den ansvarlige kursusleder, skal have pædagogisk uddannelse svarende til minimum AVG

Det skal derudover fremgå af materialet, at der er mødepligt til kurset, og at kursisten efter endt kursus får tilsendt et kursusbevis, hvoraf fremgår, at kursisten har deltaget i et efteruddannelseskursus for særligt godkendte kørelærere, som er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Godkendte udbydere