Typegodkendelser

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde oplysninger om, hvilke køretøjer der skal typegodkendes.

Om typegodkendelser

Sidst opdateret 16/03/2020
Her kan du finde oplysninger om, hvilke køretøjer der skal typegodkendes.

Udover oplysninger om, hvilke køretøjer der skal typegodkendes, kan du læse om de procedurer, du skal igennem, hvis du skal have din bil typegodkendt.

 

Under punktet 'Find typegodkendelse' er der adgang til typegodkendelser.

 

Typegodkendelsesnummeret er på registreringsattesten angivet under:

 

 • 'Godkendelsesnummer'
 • 'K Typegodkendelsesnummer' eller
 • 'Typeanmeldelsesnummer'
Vejledning

Obligatorisk dokumentation ved ansøgning af godkendelseserklæring

Vejledning til dokumentation ved ansøgning af godkendelseserklæring

Vejledning

Ofte sete fejl og tvivlsspørgsmål ved ansøgning/anmeldelse af typegodkendelser

Oversigt over hvilke punkter, der som ofte er fejl i.

Find typegodkendelse

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du downloade en kopi af typegodkendelser for motor- og påhængskøretøjer.

Hvilke informationer kan du finde her?

Typegodkendelser for køretøjer indeholder køretøjsoplysninger, som dækker det komplette køretøj, eller chassiset. Oplysningerne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.


Det er ikke alle køretøjer, som skal være typegodkendte. Det kan du læse mere om under 'regler om typegodkendelse'.


Læs også nedenfor nærmere om, hvilke informationer du ikke kan finde i typegodkendelsen.

Overensstemmelse mellem ældre godkendelser og godkendelser vist på internettet

For ældre godkendelser kan der være forskel mellem opsætningen af data på internettet og de oprindeligt udskrevne i papirformat. Der er ingen forskel i de tekniske oplysninger.

Til visse ældre typegodkendelser for lastbiler og tunge påhængskøretøjer er der udstedt tillæg med supplerende oplysninger. Disse tillæg kan mangle ved download fra internettet. Ved behov for de manglende oplysninger kan du kontakte Færdselsstyrelsen.

Vejledning til 'Find Typegodkendelser'

Forklaring af forskellige søgemuligheder ved søgning af oplysninger om typegodkendelser.

 

Vejledningen indeholder følgende:

 

 • Hvilke informationer kan du finde?
 • Generelt
 • De forskellige søgemuligheder
 • Søg med oplysning om "Fabrikat, model.." eller
 • Søg med oplysning om "Typegodkendelsesnummer" eller
 • Søg med oplysning om "Stelnummer" eller
 • Søg med oplysning om "Datointerval" for udstedelse af godkendelsen
 • Vælg typegodkendelse i listen som resultat af søgningen
 • Hent eller vis typegodkendelsen
 • Ny søgning
 • Tekniske forudsætninger
Typegodkendelser som dækker det komplette køretøj, eller som kun dækker chassiset. Typegodkendelserne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.

Nyere køretøjer er ofte EU-typegodkendte.


Disse køretøjer er kendetegnet ved, at der på registreringsattesten i rubrikken 'typegodkendelsesnummer' er anført et EU-typegodkendelsesnummer, for eksempel e1*2007/46*0312*03, e4*168/2013*01155*08 eller e24*167/2013*0022*01.


Sådanne EU-typegodkendelser er ikke tilgængelige og kan ikke findes på vores hjemmeside.


Danske typegodkendelser er direkte tilgængelige fra følgende perioder:


 • Personbiler: april 1990 til juni 2012
 • Varebiler: september 1990 juni 2012
 • Motorcykler: februar 1997 juni 2012
 • Påhængsvogne/campingvogne: januar 1998 juni 2012
 • Lastbiler og busser: februar 1992 og frem
 • Store påhængsvogne og sættevogne: februar 1992 og frem

Ældre typegodkendelser findes på papir i Færdselsstyrelsens arkiv, og ved henvendelse til info@fstyr.dk med oplysning om typegodkendelsesnummeret kan du få tilsendt en scanning af den aktuelle typegodkendelse.


Hvis du ikke kender typegodkendelsesnummeret (som står på køretøjets danske registreringsattest, hvis køretøjet er typegodkendt), men du kun kan oplyse bilmodel og variant, vil Færdselsstyrelsen ikke kunne finde en relevant typegodkendelse, da der ikke findes et register over de ældre typegodkendelser.


Du kan heller ikke finde en typegodkendelse ud fra et køretøjs stelnummer - undtagen når det drejer sig om lastbiler, busser og store påhængskøretøjer, der har en dansk enkeltstyksgodkendelse (godkendelseserklæring på det konkrete stelnummer).


Knallerter var tidligere godkendt på et såkaldt TUM-nummer og senere en K-godkendelse.


Disse godkendelser kan heller ikke fremsøges direkte, men kan tilsvarende tilsendes, hvis du ved henvendelse til info@fstyr.dk oplyser TUM- eller K-nummeret for den aktuelle knallert.

 
De forskellige godkendelsestyper er omtalt under punkt "Søg med oplysning om typegodkendelsesnummer". Ved offentliggørelse af ældre typegodkendelser på nettet er der samtidig sket en opstramning af layoutet. Der er ingen forskel på de tekniske oplysninger.

Du har mulighed for at vælge mellem fire forskellige søgemuligheder i samme søgevindue.

 

Hvis du ønsker et generelt overblik, efterhånden som søgningen skrider frem og mulighederne indskrænkes, skal du vælge søgning med oplysning om "fabrikat, model..". Her kan alle interesserede søge.

 

Søgning med oplysning om "typegodkendelsesnummer" bruges som den direkte vej til godkendelsen (Godkendelsesnummeret står på registreringsattesten).

 

Søgning på "Stelnummer" kan kun vælges, hvis køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring (en godkendelsestype, som omfatter godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj).

 

Søgning på datointerval bruges, hvis du kender den omtrentlige dato for udstedelse af godkendelsen. Det er udstedelsesdatoen for typegodkendelsen, der søges på – ikke registreringsdatoen for bilen. Der kan kun søges for en måned ad gangen.

 

Søgningen vælges ved at trykke på enten "Fabrikat, model..", "Typegodkendelsesnummer", "Stelnummer", eller "Datointerval".

 

Afhængigt af dit valg kan du fortsætte under en af de næste overskrifter.

Ved valg af "Fabrikat, model.." skal du begynde med køretøjsart, og bevæge dig nedad. En rulleliste ad gangen efterhånden som de bliver aktive. Du skal vælge i alle 4 rullelister før punktet "Fortsæt" bliver aktivt. Bemærk ved rullelister med kun "-", skal dette punkt vælges. Der er eksempelvis ikke krav til, at et køretøj skal have modelbetegnelse, hvorfor det er markeret med "-".

 

Du kan kun vælge i rullelisterne, hvorfor behov, der ikke kan tilgodeses ved klik i disse lister, er ensbetydende med, at "godkendelsen ikke findes".

 

Bemærk yderligere, at ved denne søgning kan der specielt ved tunge køretøjer fremkomme typegodkendelser, som kun omfatter et stelnummer. Et konkret køretøj som er godkendt på en godkendelseserklæring med begyndelsesbogstav "G".

 

Hvis "Fortsæt" bliver aktivt, er det ensbetydende med, at der er resultat af din søgning. Tryk på "Fortsæt".
Hvis der er positivt svar på din søgning, så læs videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Ved valg af "Typegodkendelsesnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Godkendelsesnummeret fremgår af registreringsattesten. På nyere (EU) registreringsattester findes godkendelsesnummeret i rubrikken "Typegodkendelsesnummer" (A-, S-, T- og G-numre) eller i rubrikken "Typeanmeldelsesnummer" (E-numre). Det består af et af de nævnte bogstaver (godkendelsestypen) efterfulgt af nogle tal samt for nogle godkendelser yderligere en streg og endnu et eller flere tal.

 

De forskellige godkendelsestyper er følgende:

 

 • A, E, S står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen omhandler hele køretøjet
 • G står for godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj (Godkendelseserklæring)
 • T står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen kun omhandler chassiset
 • B står for bremsedataerklæring, som beskriver bremsesystemet på EU-typegodkendte køretøjer med trykluft-mekanisk bremsesystem

 

Der henvises til eksemplet, som vises, når denne søgemulighed vælges. Når godkendelsesnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt". Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det, og der er ikke grund til at fortsætte.

 

Hvis der er positivt svar på din søgning, læs så videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

 

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

 

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

 

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

 

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

 

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

 

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Ved valg af "Datointerval" skal du udfylde alle tre søgefelter før du trykker på "Fortsæt".

 

Feltet "Køretøjstype" er på forhånd udfyldt med "--Alle køretøjstyper --", men du kan indskrænke søgningen til en bestemt køretøjstype, hvis du ønsker.

 

Datofelterne skal udfyldes med datoformatet dd.mm.åååå, som beskrevet på skærmen. Der kan maksimalt søges på en periode på 31 dage f.eks. 15.01.2003 til 16.02.2003

I denne visning fremkommer resultaterne af søgningen med oplysning om godkendelsesnumre eller godkendelsesnummer, køretøjsdata samt udstedelsesdato.

 

Hvis du søger med "Fabrikat, model.." eller "Datointerval", kan der fremkomme flere godkendelser, som opfylder de kriterier, du har givet. Du klikker på den godkendelse, som skønnes at opfylde dit behov, og trykker "Fortsæt".

 

Ved søgning på "Stelnummer" får du normalt kun et resultat, men tunge køretøjer kan findes i flere udførelser, som kan give en godkendelse pr. udførelse. Hvis der er flere typegodkendelser i "Vælg typegodkendelse i listen" ved søgning på "Stelnummer", skal de vælges en ad gangen.

 

Ved søgning på "Typegodkendelsesnummer" får du vist den søgte godkendelse, og er klar til at gå til næste trin.

Hvis du fjerner godkendelsen ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne, fremkommer søgevinduet igen.

 

Ny søgning gøres ved at klikke på "Stelnummer", "Typegodkendelsesnummer", eller "Fabrikat, model..".

For at anvende applikationen "Find typegodkendelse" skal du tillade brug af javascript.

 

Hvis du f.eks. har sat dine generelle sikkerhedsindstillinger til høj i Internet Explorer, vil applikationen ikke virke pga. den manglende understøttelse af javascript. Dette kan løses ved, at du enten nedsætter dine sikkerhedsindstillinger til mellem niveau, eller ved at tilføje den pågældende side til de websider, du har tillid til. I så fald skal du tilføje http://www.fstyr.biltorvet.dk til de websider, du har tillid til, da selve applikationen bliver hosted hos biltorvet.dk.

Regler om typegodkendelse

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil skal som hovedregel være typegodkendt eller godkendt ved syn, før man må køre i dem på de danske veje.

Køretøjer uden typegodkendelsespligt

Følgende køretøjer kan synes og tages i brug uden typegodkendelse:

 

 1. Personbiler til højst ni personer (føreren medregnet)
 2. Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg)
 3. Motorcykler
 4. Store knallerter
 5. Traktorer
 6. Motorredskaber
 7. Påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser
 8. Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber
 9. Andre påhængsredskaber end campingvogne
 10. Blokvogne og mobilkraner
 11. EF-typegodkendte personbiler til mere end 9 personer med en tilladt totalvægt på højest 3.500 kg

 

Køretøjer som er medtaget på ovenstående liste og som ikke er typegodkendt, kan synes på basis af et af følgende dokumenter:

 

 1. Data-erklæring - udstedes af køretøjsfabrikanten, dennes repræsentant(er), eller et anerkendt prøvningslaboratorium.
 2. EU-overensstemmelsesattest (CoC) - udstedes af køretøjsfabrikanten.
 3. Oplysninger fra køretøjsfabrikanten.

 

Det er ikke alle dokumenttyper der er gyldige til alle køretøjstyper. Det kan du læse mere om i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2.

 

Ved import af brugt person- og varebil, motorcykel eller påhængs- og campingvogn er der nogle lempelser, når det drejer sig om dokumentation af, om køretøjet opfylder de regler, som gælder i Danmark. Dette gælder bl.a. for køretøjer, som har været registreret mindst tre måneder i et EU-land eller EØS-land (Norge, Island, eller Lichtenstein) eller Schweiz. Reglerne er nærmere forklaret i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2.

 

Forskellige former for typegodkendelser

Der findes fire forskellige former af typegodkendelser, og hvilken godkendelse, man skal bruge, afhænger bl.a. af, om man kun skal have godkendt et enkelt køretøj eller en hel serie. Indehaveren af en godkendelse har pligt til at oplyse Færdselsstyrelsen om ændringer på køretøjet, som kan have betydning for godkendelsen

 

 1. Anmeldt EF-typegodkendelse (E-godkendelse), omfatter flere ens, seriefremstillede, komplette køretøjer, hvor køretøjet i sin helhed er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse.
 2. Typegodkendelse (T-godkendelse), omfatter flere ens, seriefremstillede, ukomplette køretøjer (chassiser) hvor det ikke-færdigopbyggede køretøj er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse.
 3. Godkendelseserklæring (G-erklæring), omfatter et enkelt chassis. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse.
 4. Bremsedataerklæring (B-erklæring), omfatter flere komplette og/eller ukomplette EF-typegodkendte køretøjer med identisk bremsesystem. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse og der kan ikke foretages ændringer i en udstedt godkendelse.

 

Alle kan ansøge om godkendelse af et enkelt køretøj (G-erklæring). Udstedelse af alle øvrige godkendelsestyper kan kun foretages af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentanter.

 

Tidligere fandtes desuden standardtypegodkendelse (S- og A-godkendelse), som omfattede flere ens, seriefremstillede, komplette køretøjer. Brugen af de udstedte standardtypegodkendelser er ophørt, hvorfor disse kun ses på allerede registrerede køretøjer (undtaget er dog udstedte standardtypegodkendelser til campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber som kan anvendes frem til 29. okt. 2015).

 

De samlede regler om godkendelse af køretøjer kan findes i Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Bekendtgørelse

BEK nr 516 af 01/06/2012

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Gældende fra

06/06/2012

BEK nr 516 af 01/06/2012 Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Sådan får du en typegodkendelse

Sidst opdateret 27/01/2020
Information vedrørende udstedelse af typegodkendelse for hhv. tunge og lette køretøjer.

Tunge køretøjer

Tunge køretøjer er lastbiler med tilladt vægt over 3.500 kg, busser til mere end 9 personer samt påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Inden du kan få registreret tunge køretøjer, skal Færdselsstyrelsen udstede en typegodkendelse. Færdselsstyrelsen udsteder følgende former for godkendelse af tunge køretøjer:


 1. Anmeldt EF-typegodkendelse (E-godkendelse) omfatter flere ens, seriefremstillede, komplette køretøjer, hvor køretøjet i sin helhed er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse.

 2. Typegodkendelse (T-godkendelse), omfatter flere ens, seriefremstillede, ukomplette køretøjer (chassiser), hvor det ikke-færdigopbyggede køretøj er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse.

 3. Godkendelseserklæring (G-erklæring) omfatter et enkelt chassis. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse.

 4. Bremsedataerklæring (B-erklæring), omfatter flere komplette og/eller ukomplette EF-typegodkendte køretøjer med identisk bremsesystem. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse, og der kan ikke foretages ændringer i en udstedt godkendelse.


Alle kan ansøge om godkendelse af et enkelt køretøj (G-erklæring). Udstedelse af alle øvrige godkendelsestyper kan kun foretages af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentanter.

For et brugt importeret køretøj behøver du ikke at få udstedt en godkendelse, hvis køretøjet nøje svarer til en allerede udstedt T-godkendelse og har været registreret i udlandet i mindst 3 måneder.

Efter udstedelsen af typegodkendelsen skal køretøjerne godkendes af en synsvirksomhed. Dog kan nye, komplette, EF-typegodkendte køretøjer registreres uden syn, såfremt de har en anmeldt EF-typegodkendelse (E-godkendelse) eller en bremsedataerklæring (B-erklæring) til brug sammen med et CoC-dokument. Registrering uden syn kan kun foretages via indberetning direkte til DMR (det digitale motorregister) af godkendt bruger, typisk køretøjsfabrikanten eller dennes danske repræsentant.

Lette køretøjer

Lette køretøjer er personbiler op til 9 personer, varebiler med en totalvægt op til 3.500 kg, motorcykler, knallerter, traktorer samt påhængsvogne, campingvogne og påhængsredskaber med en totalvægt op til 3.500 kg.

Pr. 01-01-2014 udsteder Færdselsstyrelsen ikke længere typegodkendelser for lette køretøjer. Der henvises i stedet til de øvrige gyldige dokumenttyper for disse køretøjstyper. Det kan du læse mere om i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2 samt meddelelse 1979.

Meddelelser om typegodkendelse

Meddelelse nr. 1979

Meddelelse om anmeldte EU-typegodkendelser for lette køretøjer ophører

Hvad koster det?

Det er gratis at få udstedt en typegodkendelse.

Hvordan henvender du dig?

Ønsker du at få typegodkendt et køretøj eller en serie af køretøjer, skal du enten anvende et ansøgnings- eller anmeldelsesskema, eller også skal du være tilmeldt Færdselsstyrelsens ordning for elektronisk ansøgning/anmeldelse via virk.dk eller typegodkendelser.dk. Information om, hvordan du kommer i gang med elektronisk ansøgning eller anmeldelse, kan du finde på virk.dk og typegodkendelser.dk.

Du kan evt. anvende konsulent til ansøgning/anmeldelsesproceduren.  Længere nede på siden finder du en konsulentliste.

Anmeldelse

Når man skal have godkendt et køretøj på baggrund af en anmeldelse, skal man indsende et anmeldelsesskema med tilhørende bilag.

Køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant er ansvarlig for, at de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, er korrekte. Færdselsstyrelsen tager stikprøver af, om anmeldelserne indeholder korrekte oplysninger.

Anmeldelse kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til info@fstyr.dk. Alternativt kan der anmeldes godkendelse via virk.dk eller typegodkendelser.dk. I så fald udstedes godkendelserne som "straksgodkendelser" – d.v.s. at der ikke er sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen. 
Yderligere krav til anmeldelse fremgår af meddelelse 1913.
Meddelelser om typegodkendelse

Meddelelse nr. 1913

Meddelelse om digital anmeldelse af godkendelseserklæring og typegodkendelse for chassis til bil og påhængskøretøj (M2/M3, N2/N3 og O3/O4)

Ansøgning

Når man skal have godkendt et køretøj på baggrund af en ansøgning, skal man indsende et ansøgningsskema med tilhørende bilag.

Alle kan indsende et ansøgningsskema om godkendelseserklæring (med bilag) til info@fstyr.dk.

Køretøjsfabrikanter, disses repræsentanter og konsulenter kan desuden ansøge om T-godkendelser og G-erklæringer via virk.dk eller typegodkendelser.dk.

Ved ansøgning om typegodkendelse af tunge køretøjer, skal der fremsendes dokumentation for de ansøgte køretøjsdata. En vejledning om dokumentation til ansøgning/anmeldelse af godkendelse for tunge påhængskøretøjer kan hentes nedenfor.
Vejledning

Vejledning om ansøgning/anmeldelse af godkendelse for påhængskøretøjer O2/O3/O4 med trykluftmekaniske bremser

Vejledningen omhandler ansøgning om og anmeldelse af godkendelseserklæring og typegodkendelse for tunge påhængskøretøjer.

Hvad sker der med din henvendelse?

Alle ansøgninger og anmeldelser behandles i den rækkefølge, de modtages. Du kan dog altid indsende en begrundet anmodning om hurtigere behandling.

Hvis din ansøgning/anmeldelse ikke indeholder det nødvendige materiale, eller ikke opfylder kravene til anmeldelse, kontakter vi dig pr. telefon eller mail. For elektroniske anmeldelser via virk.dk eller typegodkendelser.dk foretages alene stikprøvekontrol.


Hvad kan du forvente?

Du kan forvente, at en godkendelse efter anmeldelse udstedes senest 2 uger (10 arbejdsdage) fra modtagelsen.

En godkendelse efter ansøgning udstedes senest efter 4 uger (20 arbejdsdage) fra modtagelsen.

I enkelte perioder med usædvanligt mange ansøgninger kan sagsbehandlingstiden være længere.

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder ansøgnings- eller anmeldelsesskemaet, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du ønsker hjælp til typegodkendelse, kan du også kontakte en teknisk konsulent. Se evt. konsulentlisten.

Hvis du får afslag på din ansøgning eller anmeldelse, vil du få en skriftlig begrundelse. Du kan ikke klage over vores afgørelse til andre myndigheder, men du kan altid henvende dig til os for at få sagen optaget på ny.

 

Hvad forventer vi?

Vi forventer, at du indsender et udfyldt ansøgnings- eller anmeldelsesskema vedlagt al relevant dokumentation, og at vi kan kontakte dig for yderligere oplysninger.

Dokumentationen er nødvendig, uanset om køretøjet tidligere har været godkendt i et andet land. Selv om det danske regelsæt for typegodkendelse af køretøjer så vidt muligt svarer til de krav, der er fastsat i EU-direktiver, gælder dette ikke automatisk for alle øvrige EU-lande.

Først når den obligatoriske dokumentation foreligger, regnes ansøgningen for modtaget, og den egentlige sagsbehandling kan begynde. Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor al relevant dokumentation foreligger.

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der blive krævet yderligere dokumentation, såfremt det er påkrævet. Ved krav om yderligere dokumentation imødeses dette senest 2 uger efter forespørgslen, da sagen ellers vil blive henlagt, og der må ansøges på ny, når dokumentationen er fremskaffet. Som for den egentlige ansøgning anmoder vi om, at den supplerende dokumentation først indsendes, når den er komplet. Hvis der er særlige forhold, der gør, at denne frist ikke kan overholdes, skal der gøres opmærksom på det.

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en liste over obligatorisk dokumentation samt over ofte sete fejl i forbindelse med ansøgning om typegodkendelser generelt.
Vejledning

Obligatorisk dokumentation ved ansøgning af godkendelseserklæring

Vejledning til dokumentation ved ansøgning af godkendelseserklæring

Sagsbehandlingstid

Sidst opdateret 27/01/2020
Målsætning for typegodkendelse af tunge køretøjer.

Typegodkendelser, godkendelseserklæringer og bremsedataerklæringer udstedes som "straksgodkendelser", hvis de er digitalt anmeldte via virk.dk eller typegodkendelser.dk (Anmeldelseskriterier skal være opfyldt).

Der er ingen sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen, men der foretages efterfølgende stikprøvekontrol af anmeldelserne.

Anmeldt EF-typegodkendelse udstedes ikke som "straksgodkendelse", men kun via post (info@fstyr.dk). Godkendelsen udstedes senest 2 uger (10 arbejdsdage) efter den komplette modtagelse (når alle nødvendige oplysninger er til stede).

Typegodkendelser og godkendelseserklæringer udstedt efter ansøgning (via virk.dk, typegodkendelser.dk eller post (info@fstyr.dk). Godkendelsen udstedes senest 4 uger (20 arbejdsdage) efter den komplette modtagelse (når alle nødvendige oplysninger er til stede).

I 2018 havde Færdselsstyrelsen en opfyldelsesgrad på 99 % for de ovennævnte servicemål.

Konsulentliste

Sidst opdateret 12/02/2020
Liste over personer/firmaer der beskæftiger sig med udarbejdelse af ansøgninger om typegodkendelse.
Det skal understreges, at optagelse på denne liste fra Færdselsstyrelsens side IKKE indebærer nogen form for vurdering af det arbejde, som vedkommende person eller firma kan udføre.

Følgende personer/firmaer har oplyst, at de beskæftiger sig med udarbejdelse af ansøgninger om typegodkendelse:

Typegodkendelse af knallerter

Sidst opdateret 11/02/2020
Fra den 1. januar 2020 kan de såkaldte k-godkendelser, der er udstedt til visse 3-hjulede knallerter, ikke længere benyttes som grundlag for salg og ibrugtagning af disse knallerter. I stedet skal knallerterne være EU-typegodkendt.

Som udgangspunkt skal alle motordrevne trehjulede knallerter være EU-typegodkendte jf. EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. Visse køretøjer er dog ikke omfattet af forordningen. Det gælder bl.a.:

 

 • Køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t.
 • Køretøjer udelukkende til brug for fysisk handicappede.

 

Efter 1. januar 2019 kan der med de nævnte undtagelser således kun sælges og ibrugtages nye knallerter, der er EU-typegodkendte.

Vejledning

Fakta om knallerter

Fakta om knallerter