Vejledning: Ombytning af udenlandsk kørekort

I mødet med borgeren, skal Borgerservice være særligt opmærksom på følgende punkter:

Dato for erhvervelse af kørekort

Når et udenlandsk kørekort bliver ombyttet, er det som udgangspunkt datoen for erhvervelse af kørekort, der skal fremgå af det udenlandske ombyttede kørekort.

Det er vigtigt, at datoen for erhvervelse af det danske kørekort ikke fremgår af kørekortet, da kørekortanciennitet har afgørende betydning for nogle borgere. For eksempel hvis borgeren søger om erhvervstilladelse, eller hvis borgeren begår en bestemt færdselsforseelse, hvor konsekvensen bliver, at de uberettiget modtager et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse.

Ombytning af kørekort og antal køreprøver

Færdselsstyrelsen har modtaget flere henvendelser vedr. sager om ombytning af udenlandsk kørekort – den såkaldte ”to forsøgs-regel” i kørekortbekendtgørelsens § 72, stk. 2. Bestemmelsen foreskriver, at der efter to ikke-beståede prøver skal aflægges en køreprøve til alle de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet.

Det er styrelsens vurdering, at denne regel kun skal anvendes i generhvervelsessager og derfor ikke har betydning for kontrollerende køreprøver i forbindelse med ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort.

Pt. fremgår det forkert af kørekortmanualen, som derfor vil blive rettet, når der kommer en ny vejledning til kommunerne om kørekortsager. Vi orienterer i nyhedsbrevet, når vejledningen er færdig.

Se også:

Mangler du oplysninger?

Hvis du ønkser uddybende information om emner, som ikke findes på denne side, kan du som ansat i Borgerservice skrive direkte til Færdselsstyrelsen for at få tilføjet indhold.

Benyt venligst linket her for at åbne en ny e-mail, således, at den nødvendige tekst i felterne er forud-udfyldt. Herved leveres din mail automatisk til den rette fagmedarbejder.

Send mail

Oversigt