Ny Vejledning om syn af køretøjer fra 1. juli 2024

26-06-2024

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK) kommer i ny udgave som følge af, at bekendtgørelsen om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse (DfK) er kommet i en helt ny udgave, der træder i kraft den 1. juli 2024.

Indhold i VOSAK
VOSAK indeholder

  • hele DfK samt kommentarer og vejledning til teksten i DfK.
  • instruktion til synsvirksomhederne i brug af Motorstyrelsens Køretøjsregister (DMR)
  • indhold fra Meddelelse nr. 2040 (”samlemeddelelsen”) og Meddelelse nr. 2042 om dobbelttrailer-vogntog og om forøgede vægte og dimensioner for lastbiler og påhængskøretøjer.
  • indhold fra Meddelelse nr. 2037 om ADR.
  • indhold fra Meddelelse nr. 2038 om eftermontering af partikelfiltre.
  • indhold fra Meddelelse nr. 2043 om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser i DMR.

Markering af ændringer i VOSAK
Ændringer er markeret med gult (bortset fra mindre betydende ændringer og redaktionelle rettelser).

Ændringer fra Meddelelse nr. 2040, 2042 og 2043 er markeret med lys grå farve.

Markering af ændringer i DfK
I DfK er ændringer dog generelt ikke markeret med farve. Overgangsbestemmelser med angivelsen ”Før 01.07.24” er dog markeret med gult, og det betyder, at der er en ændring i den foregående, nu gyldige tekst.

Ud over den nye VOSAK kan du på hjemmesiden se en oversigt over de vigtigste ændringer i den nye udgave.

Den nye VOSAK skal benyttes fra 1. juli 2024.