Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

03-06-2024

Færdselsstyrelsen ændrer afmeldingsfristen for køreprøver og gebyret for deltagelse i en alkolåsordning.

Afmeldingsfristen for køreprøver

Afmeldingsfristen for den teoretiske og praktiske køreprøve bliver ændret fra 2 hverdage til 5 hverdage. Sker afmelding inden fristen, skal der ikke betales et nyt gebyr for prøven.

Betalingstidspunktet for alkolåsordningen

Betalingstidspunktet for alkolåsordningen bliver ændret fra deltagelsestidspunktet til ansøgningstidspunktet. Ansøgeren skal fortsat indgive ansøgningen til kommunen, men Færdselsstyrelsen opkræver fremover gebyret, når styrelsen modtager ansøgningen fra kommunen.

I den forbindelse bliver gebyret for den obligatoriske alkolåsordning og den frivillige alkolåsordning ensrettet, så beløbet er det samme.

Gebyret for personundersøgelse i forbindelse med den frivillige ordning bliver derudover udskilt til senere betaling. Det betyder, at Færdselsstyrelsen først opkræver et gebyr for personundersøgelse, når styrelsen har konstateret, at ansøgeren kan deltage i den frivillig ordning, og hvis der ikke tidligere er foretaget en personundersøgelse.

Nye gebyrsatser ifm. alkolåsordningen

Gebyret for den obligatoriske alkolåsordning falder fra 3.611 kr. til 2.700 kr. 

Gebyret for den frivillige alkolåsordning falder fra

  • 5.639 kr. (med personundersøgelse) til 2.700 kr. og gebyr for en eventuel personundersøgelse udskilles.
  • 3.611 kr. (uden personundersøgelse) til 2.700 kr. 

Gebyret for en eventuel personundersøgelse i forbindelse med den frivillige ordning stiger fra 2.028 kr. til 2.145 kr.