Bekendtgørelse om syn og godkendelse af køretøjer er udstedt

27-06-2024

Præcisering af regelgrundlaget for offentliggørelse af synsrapporter.

Bekendtgørelsen indfører et stk. 9 i § 35, der fastsætter, at Færdselsstyrelsen kan offentliggøre synsdata og indholdet af synsrapporter.

Der er med indførelsen af det nye stykke alene tale om en præcisering af regelgrundlaget til at understøtte den eksisterende praksis for offentliggørelse af indholdet af synsrapporter.

Baggrund

Bekendtgørelsen udmønter § 12 f i lov om syn og godkendelse af køretøjer, der fastsætter, at Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af synsdata, herunder offentliggørelse af indholdet af synsrapporter.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2024.

Læs mere på Retsinformation