Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere ændres

26-06-2024

Lempelse af kravene til de elever, som skal deltage i undervisningsprøven ved kørelærerprøver til kategori C, D og E.

Kravene til de elever, som skal deltage i undervisningsprøven ved kørelærerprøver til kategori C, D og E, lempes.

Fremover skal ansøgeren ikke længere stille med elever, der er i gang med en køreuddannelse til henholdsvis kategori C, D og E.

Det vil være tilstrækkeligt at stille med elever, der er i gang med en køreuddannelse til enten kategori C, D, E eller B/E, når blot eleverne ikke har bestået teoriprøven til den valgte kategori.

Formålet med ændringen er at indarbejde den nuværende praksis i bekendtgørelsen.

Læs mere på Retsinformation