Alderskrav for buschauffører, som udfører international personbefordring, nedsættes

20-06-2024

Færdselsstyrelsen nedsætter alderskrav for buschauffører fra 23 til 21 år.

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport ændres, så alderskravet for international personbefordring nedsættes fra 23 til 21 år.

Formålet med ændringen er at give virksomheder, som udfører international personbefordring, bedre muligheder for at rekruttere chauffører.