Ny vejledning om udrykningskørsel

02-07-2024

Færdselsstyrelsens vejledning om udrykningskørsel er opdateret og nye erklæringer er tilgængelige som følge af den nye bekendtgørelse om udrykningskørsel.

Den nye bekendtgørelse indeholder en række ændringer om udrykningsaktører og en lempelse af tilladelseskravet.

Ny erklæring

Fremover skal udrykningsaktører

  • bruge den nye erklæring, når der er indgået en aftale om at varetage en myndigheds udrykningsopgaver.
  • fremvise erklæringen hos synsvirksomheden i forbindelse med godkendelse af et køretøj som udrykningskøretøj.

Når udrykningsaktører har en erklæring, skal der ikke længere søges om tilladelse til udrykningskørsel hos Færdselsstyrelsen.

Fortsat krav om tilladelse

Udrykningsaktører, som udfører udrykningsopgaver, der følger af anden lovgivning eller er pålagt som led i en myndigheds afgørelse, skal fortsat søge om tilladelse til udrykningskørsel.

Den nye bekendtgørelse om udrykningskørsel trådte i kraft den 1. juli.

Se vejledningen