Ny skærpelse af sanktionerne mod Rusland og Belarus

11-07-2024

EU har indført nye og strengere sanktioner mod Rusland og Belarus, som reaktion på Ruslands fortsatte invasion af Ukraine og Belarus’ fortsatte involvering heri.

Formålet med den 14. sanktionspakke er at styrke håndhævelsen af eksisterende sanktioner og forhindre omgåelse af sanktionerne.

Betydning for vejrtransportområdet

  • Forbud mod adgang til vejtransport erhvervet: Virksomheder, der er 25% eller mere ejet af russiske eller belarussiske juridiske- eller fysiske personer, kan ikke få udstedt en tilladelse til at udføre godskørsel i EU. Forbuddet omfatter fællesskabstilladelser til godskørsel i lastbil og varebil samt nationale varebiler.
  • Forbud mod ejerskab: Virksomheder, der har fået udstedt en fællesskabstilladelse efter den 8. april 2022 og som er 25% eller mere ejet af russiske eller belarussiske fysiske eller juridiske personer, må ikke længere udføre vejtransport i EU, gældende fra den 26. juli 2024 (russisk ejet) og fra den 2. august 2024 (belarussisk ejet).
  • Tilbagekaldelse af tilladelser: Virksomheder, der er 25% eller mere ejet af russiske eller belarussiske fysiske eller juridiske personer, organer eller myndigheder, som er etableret i EU, må ikke længere operere inden for vejtransporterhvervet i EU, virksomhedernes tilladelser vil blive tilbagekaldt.
  • Oplysningspligt: Virksomheder er forpligtet til at indsende oplysninger om virksomhedens ejerforhold, efter anmodning fra styrelsen.

 Undtagelse 

  • Virksomheder, med en ejerkreds der er ejet 25% eller mere af personer der har russisk eller belarussisk statsborgerskab, som tillige har et statsborgerskab eller en permanent- eller midlertidig opholdstilladelse i EU, er undtaget fra reglerne.

Hvad gør Færdselsstyrelsen

  • Ansøgning: Styrelsen vil fremover ved ansøgninger om nye tilladelser til vejtransporterhvervet undersøge virksomhedens ejerforhold.
  • Partshøring: En virksomhed, der er 25 % eller mere ejet af en russisk eller belarussisk juridisk eller fysisk person, vil blive partshørt med henblik på at vurderer virksomhedens ejerforhold. Dette gælder også for virksomheder, hvor der er usikkerhed om det konkrete ejerforhold.
  • Afslag på ansøgning: En virksomhed, der efter partshøringen vurderes at være 25 % eller mere ejet af en russisk eller belarussisk juridisk eller fysisk person, vil få et afslag på ansøgningen, medmindre virksomheden kan dokumentere, at den fysiske person har et statsborgerskab eller midlertidigt- eller permanentophold i en medlemsstat.
  • Tilsyn: Styrelsen vil føre tilsyn med virksomheder, der har fået udstedt tilladelser efter 8. april 2022, for at vurderer ejerforholdet.
  • Tilbagekaldelse af tilladelser: Virksomheder, der har fået udstedt en fællesskabstilladelse efter den 8. april 2022 og som er 25% eller mere ejet af russiske eller belarussiske fysiske eller juridiske personer, vil få tilbagekaldt sine tilladelser. 

14. sanktionspakke blev vedtaget henholdsvis den 24. juni 2024 for sanktionerne mod Rusland og den 29. juni 2024 for sanktionerne mod Belarus.

Forordningerne