Færdselsstyrelsen imødekommer branchen og indfører en overgangsperiode for nye tekniske krav i DfK.

10-07-2024

For at sikre, at køretøjsbranchen kan omstille deres virksomheder til de nye tekniske krav i DfK, indfører styrelsen en overgangsperiode, hvor det bliver muligt at få godkendt et køretøj efter de gamle regler.

Færdselsstyrelsen indfører overgangsregler i § 30 i den nyligt ikrafttrådte bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse (DfK).Overgangsreglerne træder i kraft med det samme (den 11. juli 2024).

Overgangsreglerne

Køretøjer kan indtil 1. juli 2025 registreres, godkendes eller ibrugtages efter de tidligere regler. Målet med overgangsreglerne er at sikre, at fabrikanter, importører, forhandlere mv. i en tidsbegrænset periode kan omstille deres virksomhed til de nye tekniske krav, der trådte i kraft 1. juli 2024.

Vejledning til synsvirksomhederne

Færdselsstyrelsen udsender samtidig en meddelelse med vejledning til synsvirksomhederne om administration af overgangsreglerne ved godkendelse af køretøjer.

Se også