Harmonisering af de praktiske prøver og ændringer i VHK prøver fra 1. april

01-02-2024

Når kørelærerne og borgservice booker praktiske prøver til eleverne, vil de fra den 1. april 2024 opleve ændringer

Færdselsstyrelsen tilpasser rammerne for de praktiske prøver, så vilkårene for køreelever i hele landet er de samme.

Det betyder i praksis, at prøverne på landsplan som udgangspunkt køres på de samme tidspunkter og har samme varighed, f.eks. 45 minutter for en B-prøve til personbil.

Færdselsstyrelsen tilpasser rammerne for de praktiske prøver på landsplan for at bruge ressourcerne mest effektivt og for at sikre samme kvalitet i hver enkel prøve.


Mulighed for flere prøver

Tilpasningen giver samtidig mulighed for at afvikle en ekstra B-prøve om ugen og en ekstra MC-prøve om dagen pr. sagkyndig i forhold til den nuværende kapacitet.

Det er stadig Planlægningsheden i styrelsen, der reserverer prøverne til kørelærerne og borgerservice. Fristen i forhold til reservation er fortsat fem dage.

Læs mere om praktiske prøver

En del af initiativpakken

Harmoniseringen er en af de 12 initiativer, som Transportminister Thomas Danielsen og kørelærerbranchen indgik aftale om i december 2023.

Målet er at forbedre kørekortområdet, hvor harmoniseringen specifikt taler ind i forbedring af køreprøveafviklingen.

Læs mere om initiativpakken

 

Ændringer i VHK prøver

Vi samler VHK prøver på færre lokationer fra den 1.april. Det gør vi for at sikre, at prøverne køres i byer, som lever op til de objektive krav til trafikken omkring en VHK prøve, og for at bruge vores ressourcer så effektivt som muligt.

Se kortet over lokationer, hvor der fremover køres VHK prøver under Spørgsmål og svar på fstyr.dk