Nyhed

Ny vejledning om medtagning af cykel i en taxi

31-05-2022

For at gøre reglerne omkring medtagning af en cykel i en taxi mere forståelige, har Færdselsstyrelsen udarbejdet en vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om dette.

Det er et krav, ifølge taxiudstyrsbekendtgørelsen, at alle taxier er indrettet eller udstyret, så de kan medtage en cykel. Men i takt med, at der er kommet flere cykler, der har mindre traditionelle former eller er udstyret med f.eks. en elmotor, har en del cykler fået en markant øget vægt. På grund af de tungere cykler, kan det derfor nogle gange være svært at finde ud af, hvornår man kan få sin cykel med, når man skal ud og køre med en taxi.

Derfor har Færdselsstyrelsen udarbejdet følgende vejledning, der gør reglerne mere forståelige og give et hurtigt overblik over, hvornår du kan få jernhesten med.

Hvornår er en cykel en cykel?

Det følger af taxiudstyrsbekendtgørelsens § 7, at en bil, der anvendes til taxikørsel, skal være indrettet eller udstyret således, at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel medbragt. Der er dog i taxiudstyrsbekendtgørelsen ikke en definition af, hvordan begrebet ”cykel” skal forstås.

Der findes en europæisk definition af en cykel i ISO-standard 4210. Her defineres en cykel som ”et tohjulet køretøj, der har fremdrift udelukkende eller hovedsageligt af muskulær energi fra personen på køretøjet – i særdeleshed ved brug af pedaler”.

Den europæiske definition for en elcykel findes i ISO-standard 15194. En elcykel defineres her som ”en cykel, der er udstyret med pedaler og en elektrisk hjælpemotor, hvor cyklens fremdrift ikke udelukkende skyldes den elektriske hjælpemotor bort set fra ved en assisteret opstartsfunktion.”

Cyklens og bilens dimensioner

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at en cykel lever op til den europæiske definition af en cykel. Der er også en række færdselssikkerhedsmæssige forhold, man skal tage højde for.

Det fremgår af dimensionsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, at et køretøj ikke må have en bredde, der overstiger 2,55 meter.

Der er hermed en naturlig afgrænsning af, hvor lang en cykel, der hænger på en cykelholder bag på et køretøj, kan være. Køretøjet, inklusive cykel, må således ikke være bredere end 2,55 meter.

Derudover gælder det at, hvis en cykel, der hænger på en cykelholder bag på en bil, er længere end køretøjet er bredt, skal den afmærkes i begge sider, når den rækker mere end 15 cm ud over køretøjets side, jf. afmærkningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Som anført ovenfor må køretøjet, inklusive cykel, dog fortsat ikke være bredere end 2,55 meter.

Cyklens vægt

Der findes ingen øvre grænse for, hvad en cykel må veje. En elcykel vurderes at være ca. 6-10 kg tungere end en gennemsnitlig konventionel cykel.

Det bemærkes dog, at cykelholdere har en maksimal vægtkapacitet, de kan bære. Ofte vil den maksimale vægtkapacitet for en cykelholder med plads til to cykler være 30-40 kg. Derfor skal man være opmærksom på, hvor meget vægt cykelholderen kan holde til, og hvad cyklen vejer, når en cykel skal transporteres.

Der vil dermed ligeledes her, være en begrænsning på vægten og dimensionerne på en cykel, der skal medtages på en taxi, med en standard cykelholder.

Selvom der ikke i taxiudstyrsbekendtgørelsen er fastsat regler om, hvor tunge cykler der kan medtages på/i en taxi, er det Færdselsstyrelsens vurdering, at der alene kan forventes medtaget cykler, som i kraft af deres vægt og dimensioner naturligt kan medtages på en standard cykelholder.

En arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det indebærer blandt andet, at løft, træk og skub i arbejdsøjemed skal kunne ske i overensstemmelse med arbejdstilsynets vejledning om løft. Det vil være op til den enkelte chauffør at foretage en konkret vurdering af, om en given cykel kan medtages i taxien i overensstemmelse med overstående regler.