Vejledning

Vejledning om digital ansøgning af førerkort (takografkort)

2023

Den digitale selvbetjeningsløsning vedrører ansøgning om førerkort til brug for den digitale takograf, herunder den intelligente takograf.

Du skal bruge MitID til at logge på den digitale ansøgning om førerkort, på styrelsens Bevis Administration (BAT2).

Når du er logget ind, skal du kontrollere, at oplysningerne om dig er korrekte. MitID får automatisk oplysninger om dit navn og din adresse fra CPR (Det Centrale Personregister). Hvis dit navn eller din adresse er forkerte, skal du kontakte Folkeregistret gennem Borger.dk. Derefter skal du udfylde ansøgningen og vedhæfte et digitalt pasfoto og kopi af dit kørekort. Når du har trykket "Indsend", vil du modtage en kvitteringen via Digital Post, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning.

Ansøgere, med sædvanlig bopæl på Færøerne der ansøger om et dansk førerkort, kan også indsende ansøgning om førerkort digitalt, når de har et MitID. Borgere på Færøerne har mulighed for at bestille et MitID gennem Rigsombuddet på Færøerne.

Betingelser for udstedelse

Det er en betingelse for udstedelse af førerkortet, at du har sædvanlig bopæl i Danmark eller på Færøerne, og er indehaver af gyldigt kørekort til kategori B, C1, C, D1 eller D.

Gå til kørekortkategorier

Førstegangsudstedelse

Hvis du ikke tidligere - hverken i Danmark eller et andet land - har fået udstedt et førerkort, er der tale om en førstegangsudstedelse.

Fornyelse

Hvis gyldighedsperioden på førerkortet er ved at udløbe, eller allerede er udløbet, skal du ansøge om fornyelse af kortet. Hvis du ønsker at få udstedt det nye førerkort, inden gyldighedsperioden på det nuværende kort udløber, skal ansøgning indgives senest 15 arbejdsdage før gyldighedsperiodens udløb.

Erstatning

Hvis førerkortet ikke virker (er uvirksomt), er bortkommet eller stjålet, kan du ansøge om et erstatningskort. I disse tilfælde underskriver du digitalt under strafansvar på en erklæring herom.

Samtidig skal du angive fra hvilken dato kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet. Ansøgning om erstatningskort skal indgives senest 7 kalenderdage efter, at kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.

Bortkommer førerkortet eller bliver det stjålet, skal du hurtigst muligt give Færdselsstyrelsens besked på info@fstyr.dk. Er kortet blevet stjålet i udlandet, skal du hurtigst muligt anmelde tyveriet til politiet på det sted, hvor kortet er blevet stjålet.

Såfremt det tidligere udstedte førerkortkort fremkommer efter, at du har fået udstedt erstatningskort, skal det tidligere udstedte kort straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Du kan endvidere ansøge om erstatningskort, hvis kortet er påført fejlagtige oplysninger, f.eks. forkert personnummer, fejlagtigt navn eller adresse og lignende.

Udskiftning

Hvis du, efter at have fået udstedt førerkort, ændrer navn eller lignende, kan du - hvis kortet fortsat er gyldigt - vælge at ansøge om at få udstedt et nyt førerkort med de korrekte data.

Gyldighedsperiode

Førerkortet er gyldigt i maksimalt 5 år.

Ansøgning

Ved digital ansøgning om udstedelse af førerkort skal følgende vedhæftes:

 • Fotografi
 • Gyldigt kørekort

Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen kan bede dig indsende yderligere identifikationspapirer. Færdselsstyrelsen kan også kræve, at en anden person skriftligt bevidner din identitet.

Bemærk: Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet ikke længere fungerer (uvirksomt) eller indeholder fejlagtige oplysninger, skal det tidligere udstedte førerkort enten indsendes til Færdselsstyrelsen eller afleveres til et af Færdselsstyrelsens takografkortekspeditionssteder, for at det nye førerkort kan udstedes. Oplysningerne vil fremgå under den digitale ansøgning.

Gå til ekspeditionskontorer

Ansøg om førerkort og takografkort

Fotografi

Et vellignende billede af dig skal vedhæftes ansøgningen. Fotografiet skal:

 • være et vellignende digitalt portrætbillede
 • være af god kvalitet
 • være taget lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene (det kan dog tillades, at du bærer hovedbeklædning, såfremt du af religiøse grunde fremsætter begæring herom)
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser, og
 • baggrunden skal være lys og uden skygger og andre motiver

Du kan med fordel følge vejledningen om foto til kørekort, hvis skærpede krav også opfylder ovenstående.

Gå til Foto og dokumentationskrav

Kopi af Kørekort

Billede eller fotokopi dit af kørekort skal vedhæftes ansøgningen.

 • Hvis du vedhæftet fotografi af dit originale kørekort, skal du indsende fotografi af både for- og bagside.
 • Hvis du vedhæfter fotografi af din kørekorts-app skal du sikre dig, at du har hele kørekortets indhold med på fotografierne.
 • Hvis du vedhæfter fotografi af din midlertidige kørekort, skal du sikre dig, at du har hele kørekortets indhold med på fotografiet - her er det tilstrækkeligt med forsiden.

Du bør være opmærksom på, at fotografiet skal være af god kvalitet, da Færdselsstyrelsen ellers kan anmode dig om at fremsende et nyt.

Betaling

Du finder de aktuelle priser på udstedelse af takografkort og førerkort her. Gebyret betales i ansøgningsprocessen.

Se priser

Bestiller du kortet digitalt skal du anvende et betalingskort.

På ekspeditionsstederne tages imod følgende betalingsformer: betalingskort, herunder Visa, Dankort og MasterCard, MobilePay eller kontant.

Et erstatningskort for et førerkort, som ikke længere fungerer (uvirksomt), kan kun udstedes uden beregning, hvis det godtages, at kortet ikke har synlige skader eller har været udsat for uhensigtsmæssig brug eller opbevaring.

Udlevering af førerkortet

Dit nye førerkort vil blive sendt til din folkeregisteradresse, medmindre du under bestillingen har valgt at afhente kortet personligt på et af vores tre takografekspeditionskontorer. Når kortet er modtaget på ekspeditionskontoret vil du blive kontaktet telefonisk og modtage en besked via Digital Post.

Gå til ekspeditionskontorer

Vælger du at få kortet tilsendt med posten, skal du sikre, at dit fulde navn står på postkassen, og at det er identisk med navnet du har oplyst i bestillingen. I modsat fald kan posten nægte at aflevere brevet.

Grundet de strenge, sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som produktionen af det personlige førerkort er underlagt, vil leveringstiden være mindst 1 uge (5 arbejdsdage).

Hvis du via Digital Post har modtaget en bekræftelse fra Færdselsstyrelsen med teksten ”Din ansøgning er færdigbehandlet”, men du endnu ikke har modtaget dit nyt kort med posten inden for 3 uger, bedes du kontakte Færdselsstyrelsen.

Senest opdateret 29-04-2024