Handicapbevidstgørende uddannelse

Indholdsside

Her kan du finde information om hvordan du efter den 1. marts 2018, jvf. bekendtgørelse nr. 322 af 30/03/2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, dokumenterer at du har gennemført handicapbevidstgørende uddannelse.

Buschauffører, der udfører rutekørsel, skal fra den 1. marts 2018 medbringe dokumentation for at have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse.

Har du gennemført din grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller omskoling efter 1. marts 2013, opfylder du kravet. Du skal bare være opmærksom på, at det ikke fremgår af dit chaufføruddannelsesbevis. Derfor skal du medbringe dokumentation for gennemført handicapbevidstgørende uddannelse. Det kan for eksempel være et kursusbevis fra et uddannelsessted.

 

Hvis du har gennemført din grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller omskoling før 1. marts 2013, opfylder du kravet, hvis du har gennemført:

  • ”Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” (AMU-kursusnummer 40883) af 1 dags varighed.
  • Kurset havde tidligere AMU-kursusnummer 46683 og havde en varighed af to dage.
  • ”Befordring af bevægelseshæmmede” (AMU-kursusnummer 45266) af 5 dages varighed.

 

Alle tre kurser

  • ”Introduktion til offentlig servicetrafik” (AMU-kursusnummer 47874) af 1 dages varighed
  • ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (AMUkursusnummer 48104) af 2 dages varighed og
  • ”Befordring af fysisk handicappede passagerer” (AMU-kursusnummer 48105) af 2 dages varighed.

Det er vigtigt, at du altid medbringer dit/dine kursusbevis(er) under kørslen.