Værd at vide om udlejning og leasing for godskørsel

20-03-2024

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om reglerne for at udføre godskørsel med udlejningskøretøjer.

Den 1. juli 2023 trådte nye regler i godskørselsbekendtgørelsen i kraft om brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning.

Godskørsel med lejede og leasede køretøjer

De nye regler stiller bla. krav om at medbringe køretøjets lejekontrakt og førerens ansættelseskontrakt under kørslen.

Ved kortidsleje skal vognmandsvirksomheden også indberette registreringsnummeret på det lejede køretøj til Færdselsstyrelsen.

På baggrund af input fra vejtransportbranchen og politiet har Færdselsstyrelsen opdateret vejledningen, så det er tydeligt, at leasede køretøjer også er omfattet af reglerne.

Det vil sige, at leasingkontrakten skal medbringes ved godskørsel for fremmed regning i hele den periode, hvor køretøjet er leaset.

Vejledningen er desuden opdateret med eksempler på godskørsel med leasede og lejede køretøjer.

Baggrund

De nye regler implementerede EU-direktiv 2022/738 af 6. april 2022 om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej.

Læs vejledningen her