Orientering om kode 78

01-11-2023

Når en ansøger i dag består sin køreprøve i et køretøj med automatgear, får ansøgeren en kode 78 i sit kørekort. Det betyder, at ansøgeren får begrænset sin førerret udelukkende til køretøjer med automatgear.

Ønsker kørekortindehaveren at få ophævet kode 78, kan kørekortindehaveren gennemføre en ny praktisk køreprøve i et køretøj med manuelt gear.

Der er ikke et krav om køretimer i et køretøj med manuelt gear forud for den praktiske prøve ligesom kørekortindehaveren ikke mister sin førerret med kode 78, hvis prøven ikke bestås.

Færdselsstyrelsens statistik viser, at kørekortindehavere kun gør brug af muligheden for at ophæve kode 78 i et begrænset omfang.


Revision af 3. kørekortdirektiv

Transportministeriet har overfor Kommissionen fremhævet behovet for at se på reglerne om kode 78 og muligheden for en mere simpel måde til at ophæve kode 78 fra kørekortet.

EU-kommissionen har den 1. marts 2023 fremsat et forslag til revision af 3. kørekortdirektiv.

Forslaget indeholder en lempelse af de nuværende regler om kode 78. Formålet med lempelserne er, at køreeleven på en mere simpel måde end i dag kan få ophævet koden.

Der foregår fortsat forhandlinger i EU om lempelse af ordningen.


Følg med i forhandlingerne

Du kan læse mere om direktivforhandlingerne mv. hos Folketingets EU oplysning

Færdselsstyrelsen orienterer om status på forhandlingerne via Nyhedsbreve du kan tilmelde dig.


Information til ansøgere og kørekortindehavere

Læs mere om den nuværende mulighed for at  aflægge en praktisk prøve til Ophævelse af kode 78

Samtidig opfordrer Færdselsstyrelsen kørelærerne til at informere nye kørekortindehavere om muligheden for at få ophævet kode 78 ved gennemførelse af en praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.

Prisen for den praktiske prøve er den samme som en almindelig køreprøve. Se priser for køreprøver

 

Baggrund for orienteringen

Færdselsstyrelsen har modtaget henvendelser fra kørelærere om problematikken med kode 78.

Både i forhold til praktisk prøveaflæggelse i køretøjer med automatgear og restriktioner i kørekortet og i forhold til investering i mere klimavenlige øvelseskøretøjer.

Færdselsstyrelsen er opmærksom på branchens udfordringer, og derfor orienterer vi om de tiltag, der kan være undervejs i forhold til kode 78, som er reguleret i EU’s 3. kørekortdirektiv.