Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

30-05-2023

Bekendtgørelsen er udstedt med henblik på at indføre et gebyr for fællesskabstilladelser eller bekræftede kopier heraf for godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3.500 kg og for erhvervsmæssig personbefordring med bus.

Færdselsstyrelsen udstedte den 16. december 2022 bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdsdelsstyrelsen område.


Med bekendtgørelsen blev Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet, på kørekortområdet og regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven sammenskrevet i én samlet bekendtgørelse.


Med ændringsbekendtgørelsen indføres nu et nyt gebyr for fællesskabstilladelsen og bekræftede kopier heraf til henholdsvis;

  • godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3.500 kg
  • erhvervsmæssig personbefordring med bus.

Gebyret gælder for ansøgninger, der er indgivet fra og med den 1. juli 2023, og bliver på 1.500 kr. i 2023.

Gebyret skal finansiere omkostninger i forbindelse med administration af tilladelsesordningen. Dette indebærer, at der opkræves gebyr for bl.a. udstedelse af fællesskabstilladelser og bekræftede kopier heraf, fornyelse af fælleskabstilladelser og bekræftede kopier heraf samt erstatning af fællesskabstilladelser og bekræftede kopier heraf, ligesom gebyret skal finansiere tilsynsopgaven.

Gebyret vil årligt blive genberegnet for at sikre økonomisk balance.

Der foretages derudover en præcisering af bekendtgørelsens § 1 vedrørende gebyr for foretagelse af syn, omsyn og toldsyn, hvorved det præciseres, at bestemmelsen ligeledes finder anvendelse for omsynsvirksomheder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Se bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område (retsinformation.dk)