Chaufførkort: Status på sagsbehandling

29-06-2023

Få seneste status på sagsbehandlingstiden for chaufførkort, som er påvirket af en stor stigning i antallet af ansøgninger. Læs også hvad du skal være opmærksom på, når du ansøger om chaufførkort.

Foto: Christoffer Askmann

Antallet af ansøgninger om fornyelse af chaufførkort steg markant i første kvartal af 2023, og det medførte forlænget sagsbehandlingstid.

Som udmeldt i nyhed d. 25. maj, har Færdselsstyrelsen iværksat flere initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden hurtigst muligt.

Status på initiativer

Den seneste måned har Færdselsstyrelsen opprioriteret ansøgninger, som kommer via et uddannelsessted. Det har medført en markant nedgang i sagsbehandlingstiden på den type ansøgninger.

I samme periode er sagsbehandlingstiden på fornyelse af chaufførkort steget. Ansøgere, der har søgt om fornyelse, har fået mulighed for at få udstedt et midlertidigt chaufførkort under sagens behandling.

I den kommende tid har Færdselsstyrelsen fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på fornyelse af chaufførkort samt fastholde sagsbehandlingstiden på ansøgninger, der kommer via et uddannelsessted.

Dét skal du være opmærksom på

Hvis du allerede har et chaufførkort, som du skal have fornyet, skal du ansøge om fornyelse gennem systemet BAT2. Du kan tidligst ansøge 6 måneder inden dit chaufførkort udløber. Færdselsstyrelsen anbefaler, at du ansøger ca. 3 måneder inden kortet udløber.

Hvis dit chaufførkort når at udløbe, inden din ansøgningssag er færdigbehandlet, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk og anmode om et midlertidigt chaufførkort.  

Hvis du ikke har et chaufførkort i forvejen, sender dit uddannelsessted din ansøgning om chaufførkort, når du har gennemført et kvalifikationskursus. Det er her ikke muligt at få udstedt et midlertidigt chaufførkort.

Status på sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er pt. cirka 88 dage ved ansøgninger om fornyelse og 42 dage ved nye ansøgninger om chaufførkort. Det gælder ansøgninger, hvor styrelsen har modtaget alle oplysninger, når sagsbehandlingen begynder.

Sagsbehandlingstiden for den enkelte ansøgning kan stige yderligere, hvis der er forhold på straffeattesten eller helbredsattesten, som kræver, at der skal indhentes flere oplysninger, før sagen kan vurderes.