Sagsbehandling af chaufførkort

24-05-2023

En stor stigning i antallet af ansøgninger om chaufførkort har lige nu betydning for sagsbehandlingstiden. Læs hvad det betyder for dig, der ansøger om chaufførkort, og om Færdselsstyrelsens tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Foto: Christoffer Askmann

Antallet af ansøgninger om fornyelse af chaufførkort er steget markant i første kvartal af 2023. Det har medført, at sagsbehandlingstiden er forlænget.

Chaufførkort, som ikke tidbegrænses af helbredsmæssige årsager, har en gyldighed på fem år. I 2018 behandlede Færdselsstyrelsen et rekordstort antal ansøgninger, hvorfor en stigning i antallet af ansøgninger i 2023 er naturlig. Dog har antallet af ansøgninger i begyndelsen af 2023 været helt ekstraordinært stort og udover det forventede.

Færdselsstyrelsen har fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden hurtigst muligt og imødekomme de udfordringer, den forlængede sagsbehandlingstid kan medføre.

Tiltag

Styrelsen har ansat yderligere to sagsbehandlere pr. 1. maj.

Styrelsen opprioriterer behandling af ansøgning om chaufførkort fra ansøgere, som har indgivet en ny ansøgning igennem et uddannelsessted.

Ansøgere, som har søgt om fornyelse af et chaufførkort, har mulighed for at få udstedt et midlertidigt chaufførkort under sagens behandling. Chauffører, som har et chaufførkort, og som er i arbejde, vil derfor kunne fortsætte deres arbejde.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du allerede har et chaufførkort, som du skal have fornyet, skal du ansøge om fornyelse gennem systemet BAT2. Du kan tidligst ansøge 6 måneder inden dit chaufførkort udløber. Færdselsstyrelsen anbefaler, at du ansøger ca. 3 måneder inden kortet udløber.

Hvis dit chaufførkort når at udløbe, inden din ansøgningssag er færdigbehandlet, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk og anmode om et midlertidigt chaufførkort.

Hvis du ikke har et chaufførkort i forvejen, sender dit uddannelsessted din ansøgning om chaufførkort, når du har gennemført et kvalifikationskursus. Det er her ikke muligt at få udstedt et midlertidigt chaufførkort.

Status på sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er pt. cirka 71 dage ved ansøgninger om fornyelse og 69 dage ved nye ansøgninger om chaufførkort. Det gælder ansøgninger, hvor styrelsen har modtaget alle oplysninger, når sagsbehandlingen begynder.

Sagsbehandlingstiden for den enkelte ansøgning kan stige yderligere, hvis der er forhold på straffeattesten eller helbredsattesten, som kræver, at der skal indhentes flere oplysninger, før sagen kan vurderes.