Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område er udstedt

19-12-2023

Færdselsstyrelsen opdaterer bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område.

Gebyr- og afgiftsatserne skal genberegnes og reguleres én gang årligt. Målet er at skabe balance mellem omkostninger og indtægter på det enkelte gebyrområde.

Gebyrerne på kørekortområdet er alene blevet pris- og lønfremskrevet til 2024-priser.

Derudover er gebyret for aflæggelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel fjernet. Det skyldes, at det ikke er muligt at tage to forprøver på samme dag eller tage kørelæreruddannelse til kategori A og B samtidig.

Desuden er der foretaget sproglige og lovtekniske justeringer.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 

Gebyrer på vejtransportområdet

 • Gebyret for udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter stiger fra 160 kr. til 370 kr.
 • Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport stiger fra 160 kr. til 260 kr.
 • Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et varebilschaufføruddannelsesbevis falder fra 50 kr. til 0 kr.
 • Gebyret for behandling af ansøgning om og udstedelse og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler, jf. lov om godskørsel § 1, stk. 2, falder fra 2.530 kr. til 1.700 kr. pr. udstedelse.
 • Timesatsen for behandling af ansøgning om ændring af allerede udstedt tilladelse stiger fra 500 kr. til 550 kr.
 • Timesatsen for opgaver efter taxiloven og lov om godskørsel stiger fra 500 kr. til 550 kr.
 • Timesatsen for behandling af ansøgninger på det køretøjstekniske område falder fra 631 kr. til 550 kr.
 • Timesatsen for behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til forsøg med selvkørende enheder samt tilsyn hermed falder fra 822 kr. til 550 kr.

Bekendtgørelsens øvrige gebyrer på vejtransportområdet er ikke blevet justeret.

 

Afgiften for uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods

Afgiften stiger fra 310 kr. til 320 kr.

 

Gebyrerne på kørekortområdet

Gebyrerne på kørekortområdet bliver pris- og lønfremskrevet til 2024-priser.

Gebyrer for afholdelse af køreprøver og kørelærerprøver - §§ 15-20

 • Gebyret for afholdelse af køreprøve stiger fra 800 kr. til 970 kr.
 • Gebyret for afholdelse af den første køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus stiger fra 800 kr. til 970 kr., mens gebyret for den anden prøve stiger fra 580 kr. til 700 kr.
 • Gebyret for praktisk prøve til mellemstor motorcykel, stor motorcykel, almindelig bil med stort påhængskøretøj og den i kørekortbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 4, foreskrevne prøve (B+) stiger fra 280 kr. til 360 kr.
 • Gebyret for afholdelse af køreprøve til stor knallert stiger fra 290 kr. til 380 kr.
 • Gebyret for afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil stiger fra 510 kr. til 660 kr.
 • Gebyret for afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve stiger fra 230 kr. til 300 kr.
 • Gebyret for kontrollerende køreprøve stiger fra 890 kr. til 1.170 kr.
 • Gebyret for kontrollerende køreprøve til stor knallert stiger fra 290 kr. til 380 kr.
 • Gebyret for afholdelse af den første kørelærerprøve stiger fra 340 kr. til 440 kr., mens gebyret for hver efterfølgende kategori stiger fra 320 kr. til 420 kr.

 

Gebyrer for udstedelse af kørekort - §§ 21-28

 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af duplikatkørekort stiger fra 280 kr. til 360 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. færdselslovens § 129, stk. 3, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens § 60 d, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens § 66 a, stk. 4, 1. pkt., stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til personer, der har fører til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens § 63, stk. 7, eller § 129 b, stk. 5, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60 a, stk. 11, eller § 129, stk. 4, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet stiger fra 170 kr. til 220 kr.
 • Gebyret for udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om udstedelse af internationalt kørekort stiger fra 25 kr. til 30 kr.

 

Gebyrer for fornyelse af kørekort - §§ 29-31

 • Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt henholdsvis lille lastbil, last, lille bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år, stiger fra 180 kr. til 230 kr.
 • Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse stiger fra 280 kr. til 360 kr.
 • Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring stiger fra 280 kr. til 360 kr.
 • Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset stiger fra 120 kr. til 160 kr.

 

Gebyrer for ombytning af kørekort - §§ 32-34

 • Gebyret for ansøgning om ombytning af et allerede udstedt kørekort stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet, stiger fra 140 kr. til 180 kr.
 • Gebyret for ansøgning om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort stiger fra 280 kr. til 360 kr.
 • Gebyret for ansøgning om ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert stiger fra 140 kr. til 180 kr.

 

Gebyrer for deltagelse i en alkolåsordning - § 35

 • Gebyret til dækning af kriminalforsorgens omkostninger til tilsyn med alkoholistbehandling hæves fra 3.524 kr. til 4.289 kr.
 • Bekendtgørelsens øvrige gebyrer for deltagelse i en alkolåsordning bliver ikke justeret.

 

Læs mere på Retsinformation om bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område