Færdselsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om godskørsel

06-12-2023

Færdselsstyrelsen reviderer bestemmelser om kapital- og vandelskrav

Færdselsstyrelsen ændrer bestemmelserne om vandels- og kapitalkrav i bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om godskørsel.

 Ændringerne har primært to formål:

  1.  Fremadrettet vil den årlige regulering af kapitalkravene alene skulle offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside fremfor den nuværende løsning, hvor de årligt reguleres i de eksisterende bekendtgørelser.
  2. Vandelskravene præciseres i begge bekendtgørelser, så de er i overensstemmelse med bestemmelsen fra EU-forordningen, som de udspringer fra.

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 Læs på Retsinformation om

Bekendtgørelse om godskørsel 

Bekendtgørelse om buskørsel