Ændring af regler for kørekort

01-12-2023

Der bliver nu muligt at indsende lægeattester digitalt, og der er fastsat nye krav til montering af spejl og krav til køretøjets stand.

Bekendtgørelse om kørekort er udstedt. 

Derfor træder følgende ændringer i kraft den 1. januar 2024:

Mulighed for at indsende lægeattester digitalt

  • Bekendtgørelsens § 33 giver læger og borgere mulighed for at indsende lægeattester digitalt, som et alternativ til den nuværende proces, hvor lægeattester skal indleveres fysisk hos kommunen
  • Færdselsstyrelsen er i gang med at  udvikle en national digital løsning til håndtering af lægeattester. For at sikre en ensartet anvendelse af den digitale løsning og proces på tværs af landets kommuner, bliver den  digitale løsning  obligatorisk fra den 1. juli 2025. Indtil denne dato vil den digitale løsning fungere som et frivilligt alternativ afhængig af Færdselsstyrelsens udrulningsplan for løsningen.

Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer

  • Præcisering af ordlyden i § 109, stk. 2
  • Præciseringen betyder, at bestemmelsen også omfatter kørselspåbud pålagt på grund af kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv.

Krav om montering af udvendigt førerspejl

  • Der er nu krav om, at køretøjet skal have monteret et udvendigt førerspejl af kategori I, i venstre side. Formålet er at øge kørelærernes og den prøvesagkyndiges udsyn under kørslen, samt mulighed for grundigt at kunne orientere sig langs bilens venstre side.

Køretøjets stand til køreprøver

  • I bilag 7 er der indsat et krav om, at køretøjet skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at køreprøven kan gennemføres uden vanskelighed. Det er derfor præciseret, at køretøjet udover at opfylde de tekniske krav også skal fremstå ryddeligt og rengjort.

Læs mere på

Retsinformation.dk