Mere fleksibel løsning til kørelærerne

01-08-2023

Fra torsdag den 10. august frigiver Færdselsstyrelsen teori- og praktiske prøver løbende. Sidste dag med de faste frigivelsestider er derfor onsdag den 9. august.

Onsdag den 9. august frigiver vi også prøver længere frem i tiden end de tre uger, kørelærerne typisk er vant til. Kørelærerne vil derfor kunne booke prøver med afholdelse på både kort sigt og længere sigt.

I øjeblikket vil det være forskelligt fra område til område, hvor langt frem i tiden, vi frigiver tider.

Ambitionen er på sigt at frigive nogle prøver op til 12 uger frem i tiden.

 

Nye frigivelsestider sker i samarbejde med branchen

Færdselsstyrelsen startede i juni måned et pilotprojekt op i Team Vestjylland med branchen.

Målet med pilotprojektet var at blive klogere på data i samarbejde med branchen for i højere grad at kunne imødekomme efterspørgslen på prøver.

I pilotprojektet har branchen peget på nogle bekymringer, der har betydet, at projektet er blevet justeret for at imødekomme branchens behov. Det har Færdselsstyrelsen arbejdet på hen over sommeren.

De nye frigivelsestider og længere frigivelsesperiode sker i samarbejde med kørelærerbranchen, hvor flere kørelærere giver udtryk for, at de faste frigivelsestidspunkter om onsdagen giver udfordringer.

De udfordringer forsøger vi nu at løse ved at frigive tider til prøver løbende og længere frem i tiden.

 

Information til branchen

Færdselsstyrelsen informerer om de nye frigivelsestider tirsdag den 1. august 2023 via:

  • Notifikation i koreprovebooking.dk, som kørelærere selv kan tilmelde sig
  • Nyhedsnotifikation, som kørelærere selv kan tilmelde sig på fstyr.dk
  • Nyhed på fstyr.dk

 

Bedre arbejdsvilkår

Vores mål er at forbedre branchens arbejdsvilkår ved at øge fleksibiliteten ved booking af prøver og give bedre mulighed for at planlægge elevernes kørsel og køreprøve.

Vi opfordrer til, at kørelærere kun booker prøver til de elever, der er parate til en prøve. Derved undgår alle at skulle afbestille og ombooke, ligesom det øger muligheden for, at kørelærere og -elever, kan få de prøver, de har brug for.