Serviceinfo - Køreprøvebooking

Her kan du finde serviceinfo vedr. frigivelse af prøver

Tilmeld dig notifikationer og nyheder om prøveafholdelse

Ønsker du som kørelærer at blive informeret om nyt vedrørende afholdelse og frigivelse af prøver i dit lokalområde? Så tilmeld dig vores notifikationsservice. Husk at indtaste postnummer for at modtage lokalt indhold.

(Relevant for køreskoler mv., som ønsker geografisk relevant indhold som udgivelse af prøver, driftsinformation mv. Er du i tvivl om hvilket af Færdselsstyrelsens teams du er tilknyttet).


Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Med den nye bekendtgørelse ændrer Færdselsstyrelsen

  • afmeldingsfristen for køreprøver
  • betalingstidspunktet for alkolåsordningen
  • gebyrsatser ifm. alkolåsordningen

Læs hele nyheden her

Nye muligheder i prognosefelter

Når kørelærere fra den 4. juni udfylder prognosefelterne i Køreprøvebooking, får de mulighed for at vælge deres foretrukne teamområder og prøvesteder, så de fremadrettet automatisk bliver udfyldt.

Kørelærerbranchen har udtrykt et behov for en smidigere og mindre tidskrævende proces, når de udfylder prognosefelterne for teori- og praktiske prøver til elever.

Mere brugervenlig proces
Det behov imødekommer Færdelsstyrelsen nu med en mere brugervenlig proces, når KOMBIT opdaterer Køreprøvebooking med den nye funktionalitet.

Efter opdateringen vil kørelærerne derfor under ”Min profil” finde nye felter og en knap, som gør det muligt at tilføje og redigere fortrukne teamområder og prøvesteder.

Opdateringen sker den 4. juni.

Videreudvikling af initiativet om prognosefelter
Den nye funktionalitet er en videreudvikling af prognosefelter for prøver, der er ét ud af tolv initiativer til forbedring af køreprøveområdet, som Transportministeren indgik en aftale med kørelærerbranchen om i december 2023.

Ferielukning i Østjylland

Prøvestedet i Silkeborg er lukket i uge 28
Prøvestedet i Grindsted er lukket uge 29
Prøvestedet i Odder er lukket i uge 30

Ferielukning i Nordjylland

Ferielukning i Nordjylland
Prøvestedet i Løgstør holder lukket i uge 30
Prøvestedet i Hjørring holder lukket i uge 30
Prøvestedet i Frederikshavn holder lukket i uge 30
Prøvestedet i Skagen holder lukket i ugerne 26-31, begge uger inklusive

Midlertidig teamleder i Vestjylland

Rene Haldborg er midlertidig fungerende teamleder i Vestjylland. Rene kan kontaktes på telefon: 51 48 92 90 eller mail: reha@fstyr.dk

Ferielukning i Midtsjælland

Prøvestedet i Kalundborg holder sommerferielukket i ugerne 28 og 29.
Prøvestedet i Ringsted holder sommerferielukket i ugerne 30 og 31.
Der henvises til de andre prøvesteder i Midtsjællands område.

Ferielukket Sydsjælland og Lolland Falster

Prøvestederne i Nakskov og Maribo holder sommerferielukket i ugerne 31 og 32. Der henvises til de andre prøvesteder i Sydsjælland og Lolland-Falsters område.

Ferielukning på Bornholm

Prøvestedet i Rønne holder ferielukket i ugerne 29 og 30.

Færdselsstyrelsen arbejder på at nedbringe ventetiderne på køreprøver

Overarbejde og rejsehold skal medvirke til at løse udfordringerne.

Færdselsstyrelsen oplever i øjeblikket en større efterspørgsmål på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme. Det betyder desværre, at man flere steder i landet er ramt af ventetider.

”Vi er ærgerlige over, at der lige nu er en større efterspørgsmål på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme. Vi gør alt, hvad vi kan for at løse udfordringerne og har igangsat flere forskellige initiativer for at nedbringe ventetiderne,” siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør på kørekortområdet.

På den korte bane har vi givet vores medarbejdere mulighed for overarbejde, hvorfor man flere steder i landet vil opleve, at der bliver tilbudt ekstra prøver på lørdage og hverdagsaftener. Færdselsstyrelsen flytter samtidig ressourcer rundt i landet for at imødekomme efterspørgslen, hvor den er størst.

På den lange bane vil arbejdet med initiativpakken, som transportministeren har indgået med kørelærerbranchen, også have en positiv effekt på ventetiderne. Styrelsen forventer blandt andet, at arbejdet med initiativpakken vil forbedre køreprøveafvikling og bidrage til mindre prøvespild.

Prøvestedet Vejle ændrer midlertidig adresse

Da der skal lægges nyt asfalt i Vejlegårdens arealer er området lukket for parkering og kørsel i perioden 22. maj til og med 7. juni.

I ovenstående periode er mødestedet, hvorfra der køres praktiske prøver, foran Vejle Specialfoders butik, Sjællandsgade 53, 7100 Vejle.

Ny teamleder i Østjylland

Thomas Viberg Andersen er ny teamleder i sagkyndigteam Østjylland. Thomas kan træffes på mail: than@fstyr.dk eller på telefon: 24 89 78 67.

Thomas havde første arbejdsdag i Færdselsstyrelsen den 1. maj 2024. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod Thomas.

Færdselsstyrelsen flytter til ny adresse i Fredericia

Prøvestedet i Fredericia flytter til Nørre Allé 1

Alle teoriprøver, samt praktiske prøver til kategorierne B, TM og BE foregår fra og med den 27. juni 2024 fra Nørre Allé 1, 7000 Fredericia.

Dette betyder samtidigt at det ikke længere er muligt at reservere BE prøver fra ovenstående dato, da alle praktiske prøver køres fra samme adresse.

Digitale billeder til yderligere kategorier

Færdselsstyrelsen er klar med publicering af kategori C – C/E – D – D/E med digitale billeder.

De gamle fotografier bliver udskiftet med computergenererede billeder og kommer i digitale teoriprøver den 15. maj 2024.

Digitale billeder til de resterende kategorier til storvogn (C1 – C1/E – D1 – D1/E) er i næste og sidste udrulning, og de vil komme hurtigst muligt. Færdselsstyrelsen vil informere, når de er klar til publicering.

Uddannelse af sagkyndige til Vejledende Helbredsmæssig Køretest (VHK)

I løbet af 2. kvartal 2024 har vi uddannelse af sagkyndige til Vejledende Helbredsmæssig Køretest (VHK).
Der kan derfor være en til to ekstra sagkyndige tilknyttet en VHK prøve over hele landet i den kommende tid.

Kvalitetssikring i København Nord

Fra 17. april 2024 og frem mod juli 2024 er der planlagt kvalitetssikring i København Nord, og I vil derfor kunne opleve, at der er en ekstra sagkyndig til stede under køreprøven.

Vedrørende praktiske MC prøver i København

Vi har siden 1. januar 2024 kørt en forsøgsordning, hvor vi ikke har reserveret praktiske A, A1 eller A2 prøver. Disse prøver blev i stedet frigivet på samme måde som de praktiske B prøver.

Vi har evalueret på forløbet, hvor der er lagt vægt på hvad køreskoler og personalet i planlægningsafdelingen har af erfaringer med forsøgsordningen.

Fra dags dato vil det igen være muligt at reservere praktiske A, A1 eller A2 prøver via planlaegning@fstyr.dk.

Info ifm. aflysning af prøver i weekender

Vær opmærksom på, at det udelukkende er et vist antal prøvesagkyndige, der arbejder i weekender. Ved aflysninger af prøver i weekender, bliver aflysninger og frigivelse af gebyrfri prøver først behandlet mandag morgen.

Kontakt i forbindelse med prøver i Østjylland

Har du spørgsmål til vores teamledere i forbindelse med prøver i løbet af foråret, er det forskellige medarbejdere, du skal kontakte. Indtil den 29. februar kan du kontakte teamleder Morten Lohse på molo@fstyr.dk eller 2933 7652.

Fra 1. marts kan du kontakte teamleder René Haldborg på reha@fstyr.dk eller 5148 9290. Fra 1. maj kan du kontakte ny teamleder – nærmere info følger.

 

Harmonisering af de praktiske prøver og ændringer i VHK prøver fra 1. april 2024

Når kørelærerne og borgerservice booker praktiske prøver til eleverne, vil de fra den 1. april 2024 opleve ændringer.

Færdselsstyrelsen tilpasser rammerne for de praktiske prøver, så vilkårene for køreelever i hele landet er de samme.

Samtidig samler styrelsen afvikling af VHK prøver på færre lokationer.

Erstatningsprøver

Færdselsstyrelsen tilbyder ikke længere erstatningsprøver. Der vil i stedet løbende blive frigivet (ekstra) prøver i Køreprøvebooking, som kan bookes.

Ændring af teoriprøver i Nykøbing Mors

Grundet udskiftning af tag på bygningen, vil det være muligt at gennemføre teoriprøver på Færdselsstyrelsens prøvested i Nykøbing Mors.

Der vil blive lagt ekstra teoriprøver ud om onsdagen, på prøvestedet i Skive, modsvarende det normale behov for Nykøbing Mors.

Ændringen træder i kraft fra uge 8, der kan ikke siges noget specifikt om tidshorisonten.

Kvalitetssikring i Nordjylland

I første halvår af 2024 er der planlagt kvalitetssikring i Nordjylland, og I vil derfor kunne opleve, at der er en ekstra sagkyndig til stede under køreprøven.