Valgfri efteruddannelse

Blokvognskørsel

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognskørsel, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, og sikre at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

Arbejdet omfatter også betjening af forskellige former for læsseramper, korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

Deltageren kan desuden udfylde en ansøgning om transporttilladelse, udføre eftersyn af blokvognstog før transport og udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

  • Kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognskørsel
  • Læsning/surring/opklodsning af maskingods
  • Planlægning og gennemførelse af maskintransport med blokvogn
  • Sikring af blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt.
  • Betjening af læsseramper
  • Korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.
  • Udfyldning af ansøgning om transporttilladelse
  • Eftersyn af blokvognstog før transport
  • Hensyn over for andre trafikanter under kørsel