Valgfri efteruddannelse

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

2023

Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og alderssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. På baggrund af sin viden om særlige passagerers behov for supplerende ilt kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.