Rapport

Vejtransportrådets rapport om chaufførmangel

19-01-2024

Vejtransportrådet udkommer med Rapport om Chaufførmangel, som indeholder anbefalinger vedr. imødegåelse af udfordringerne med den globale og nationale efterspørgsel på chauffører inden for transportsektoren