Instruks

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselkontorets systemanvendelse

2023

Disse krav skal rapporteres i en ISAE 3000 erklæring (eller tilsvarende) dækkende en 12 måneders periode og med høj grad af sikkerhed omfatte konklusioner på design, implementering og effektivitet.