Forklaring af synsrapporten

2023

I forbindelse med implementeringen af periodesynsdirektivet 2014/45/EU er der fremover stillet krav til indholdet af en synsrapport.