Skift til elbil

Information og regelsæt vedrørende konvertering af bil med forbrændingsmotor til elbil.

Når f.eks. en bil med forbrændingsmotor konverteres til elbil, skal det bl.a. sikres, at bilen stadig er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at køre i, i forhold til f.eks. bremser, undervogn og kollisionssikkerhed. Det skal også sikres, at elbilens elektromagnetiske støj ikke generer andre elektroniske enheder i nærheden, som f.eks. mobiltelefoner, hospitalsudstyr og pacemakere. Derfor er der lavet et regelsæt, der beskriver dokumentationskravene i forbindelse med konverteringen.


Regelsættet findes i meddelelse 1998, som kan findes nedenfor.