Prognosefelter for prøver på vej

18-03-2024

Når kørelærere fra den 25. marts opretter forløb i køreprøvebooking.dk, vil de møde fire nye felter i systemet. Felterne skal skabe et bedre overblik over behovet for prøver.

De fire prognosefelter er obligatoriske og skal udfyldes med information om den forventede uge for teori og praktisk prøve samt information om på hvilken geografisk lokation, eleven forventer at tage de to prøver. 

Data fra prognosefelterne giver Færdselsstyrelsen et faktuelt og fremadrettet grundlag for at se på, hvordan de eksisterende ressourcer bruges mest effektivt for at imødekomme behovet for prøver. 

Det handler primært om at balancere de eksisterende ressourcer lokalt, men også om fordeling af ressourcer på landsplan.

Se koreprovebooking.dk 

Datagrundlag klar efter sommerferien

Felterne bliver en del af en systemopdatering, som Kombit, der ejer bookingsystemet, udfører den 25. marts. Frem mod sommerferien kigger styrelsen ind i de data, som kørelærere melder ind i systemet. 

Der vil ske løbende justeringer i forhold til de tendenser, der viser sig, og styrelsen forventer at have et kvalificeret datagrundlag klar efter sommerferien.

Vi har de ressourcer, vi har, så prognoserne er ikke en garanti for en prøve og det er ikke en bestilling. Men vi får mulighed for at skabe overblik over behovet for prøver ud fra efterspørgsel og på det grundlag justere på vores ressourcer geografisk, fortæller Brian Paust Nielsen, vicedirektør på Kørekort i Færdselsstyrelsen. 

Et af tolv initiativer i pakken

Sidste år indgik transportministeren en aftale med kørelærerbranchen om en pakke på 12 initiativer.

De fire prognosefelter er et af initiativerne, der skal forbedre køreprøveområdet.

Læs mere hos Transportministeriet 

 

Få svar på dine spørgsmål i Q&A

Når en kørelærer opretter en elev eller når en kørelærer tilknytter en elev til sin køreskole, skal kørelæreren angive forventede prøvedato og sted for teori og praktiskprøve.

Nej, det er kun kørelærere, der kan angive det forventede tidspunkt og sted for en teori og køreprøve.

Nej, det er kun kørelærere, der kan angive det forventede tidspunkt og sted for en teori og køreprøve.

Ja, når du som kørelærer tilknytter en elev til din køreskole, vil du blive bedt om at angive forventede prøvedato for teori og køreprøve, da det kun er kørelærer der kan i køreprøvebooking.

Ja, du har altid mulighed for at redigere forventningerne til teori og praktiskprøve indtil en teoriprøve er registreret som bestået i Køreprøvebooking.

Efter bestået teoriprøve er det ikke muligt at redigere og felterne bliver låste mod redigering. Der kommer en reminder (udråbstegn), hvor du skal bekræfte de indtastede data, 4 uger før den første prognose dato for teori.