Midlertidig bekendtgørelse om rekreativ kørsel med traktorvogntog

21-03-2024

Den midlertidige bekendtgørelse skal afhjælpe en retlig mangel indtil en ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

Den midlertidige bekendtgørelse sikrer, at rekreativ kørsel med traktorvogntog fx kørsel med turister i traktorvogntog kan starte sommersæsonen som planlagt.

Der skal skal søges om tilladelse til rekreativ  kørsel hos Færdselsstyrelsen. Styrelsen offentliggør en vejledning til ansøgningsprocessen snarest muligt på fstyr.dk  

Samtidig begynder Færdselsstyrelsen formuleringen af en ny bekendtgørelse efter den almindelige regelproces. Den ny bekendtgørelse kan derfor få et andet indhold end den midlertidige. Eksisterende aktører bliver inddraget i processen.

Find bekendtgørelsen her.