Forøgede vægte og længder på lastbiler og påhængskøretøj samt godkendelse af lastbil med øget vogntogsvægt til brug i dobbelttrailer-vogntog

07-03-2024

Meddelelse nr. 2042 er en opdateret version af Meddelelse nr. 2041 omhandlende en oversigt over de nye regler om vægte og dimensioner for lastbiler og lastbilvogntog samt om, hvordan man får godkendt en lastbil til brug i dobbelttrailer-vogntog med vogntogsvægt på op til 72.000 kg.

Den 1. januar 2024 kom der nye regler, som vedrører mulighed for forøgede vægte og længder på lastbiler og påhængskøretøjer, samt når disse køretøjer indgår i vogntog.

Samtidigt trådte de nye regler om dobbelttrailer-vogntog i kraft.

Færdselsstyrelsen udsendte en Meddelelse nr. 2041 vedrørende de nye muligheder og administrationen af disse.

På baggrund af indkomne spørgsmål har Færdselsstyrelsen nu revideret og tilføjet forskellige forklaringer, og den komplette tekst findes nu i Meddelelse nr. 2042.

Den opdaterede Meddelelse indeholder bl.a. følgende uddybede emner:

  • Oplysning om største., praktiske mulige bogietryk for kærrer (24.000 kg)
  • Oplysning om en mangel i DfK omkring vogntog med læssekran Generelle ting ved godkendelse af køretøjer med større tilladte vægte
  • Udvidelse omkring lastbiler, der allerede er godkendt med fem eller flere aksler
  • Ændring i reglerne vedrørende kontrol af D-værdi for lastbilens tilkoblingsanordning
  • Mulighed for at overskride det på en godkendelse angivne bogietryk (påhængskøretøjer)
  • Regler om dokumentation vedrørende parkeringsbremse på lastbil
  • Oplysning om, at man skal sørge for at få godkendt den forreste sættevogn i et dobbelttrailer-vogntog til at trække en større vægt end tidligere godkendt

Se Meddelelse 2042