Ændret taxameterattest

05-03-2024

Færdselsstyrelsen har justeret indholdet på taxameterattesten.

Færdselsstyrelsen er blevet bekendt med en misforståelse om, at taxameterattesten, ud over dækdimensioner og dæktryk, også skal udfyldes med dækfabrikat.

Information om dækfabrikatet har fået kontrolmyndigheder til at erklære taxameterattesten ugyldig, hvis en vognmand fik udskiftet dæk til et andet fabrikat.

Dækfabrikatet har ikke har indflydelse på taxametrets tællemekanisme, og feltet er derfor fjernet fra attesten.

Desuden er

  • felterne for oplysninger om køretøjet omplaceret, så oplysninger om tilladelseshaveren og adressen er samlet
  • oplysninger, der vedrører køretøjet, er samlet
  • skemaets baggrundsfarver ændret fra grønt til blåt

Den nye attest skal anvendes af taxameterinstallatører ved udstedelse af ny taxameterattest fra den 15. marts 2024.

Du kan se taxameterattesten på fstyr.dk