Årlig regulering af minimumstimesatserne for aflønning af chauffører

06-03-2024

Færdelsesstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om udstationeringsvilkår ved udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Baggrunden for ændringen af bekendtgørelsen er den årlige regulering af minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, som udfører buscabotagekørsel, cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i køretøjer på 3.500 kg eller derover.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024. 

Se bekendtgørelsen på Retsinformation