Mindre fejl i Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

02-05-2024

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen).

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen). Det drejer sig om differentieringen af den tilladte totalvægt for forskellige kombinationer af 6-akslede vogntog.

Fejlen betyder, at en 2-akslet lastbil tilkoblet et 4-akslet påhængskøretøj har fået nedsat den tilladte totalvægt med ét ton, fra 45 ton til 44 ton, hvilket ikke er hensigten.

Fejlen bliver rettet i forbindelse med en planlagt ændring af bekendtgørelsen den 1. januar 2025.

Politiet og Færdselsstyrelsens vejsidesynsinspektører er gjort opmærksomme på fejlen, med henblik på ikke at håndhæve efter den fejlbehæftede bestemmelse.