Færdselsstyrelsen udsteder ny bekendtgørelse om elcykler i Grønland

30-05-2024

Færdselsstyrelsen fastsætter regler om elcykler i Grønland, da området ikke tidligere har været reguleret.

Reglerne er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Departementet for Boliger og Infrastruktur samt fra Grønlands Politi.

Færdselsstyrelsen har med bekendtgørelsen tilføjet nye regler om elcykler i Grønland og indsat en definition af, hvad en elcykel er.

Grønland er ikke medlem af EU og er derfor ikke underlagt de samme køretøjskategorier og grænseværdier for motoreffekt, som de europæiske medlemsstater.

Reglerne for elcykler i Grønland, som fastsættes i bekendtgørelsen, adskiller sig derfor fra de harmoniserede EU-regler, som gælder i Danmark og resten EU.

Der er bl.a. tilføjet regler om, at

  • en elcykel skal leve op til kravene for en cykel
  • en elcykel må have en motoreffekt op til 750 W
  • føreren skal anvende fastspændt cykelhjelm under kørslen

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2024.

Læs mere på Retsinformation