Færdselsstyrelsen arbejder på at nedbringe ventetiderne på køreprøver

28-05-2024

Overarbejde og rejsehold skal medvirke til at løse udfordringerne.

Færdselsstyrelsen oplever i øjeblikket en større efterspørgsel på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme. Det betyder desværre, at man flere steder i landet er ramt af ventetider.

”Vi er ærgerlige over, at der lige nu er en større efterspørgsel på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme. Vi gør alt, hvad vi kan for at løse udfordringerne og har igangsat flere forskellige initiativer for at nedbringe ventetiderne,” siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør på kørekortområdet.

På den korte bane har vi givet vores medarbejdere mulighed for overarbejde, hvorfor man flere steder i landet vil opleve, at der bliver tilbudt ekstra prøver på lørdage og hverdagsaftener. Færdselsstyrelsen flytter samtidig ressourcer rundt i landet for at imødekomme efterspørgslen, hvor den er størst.

På den lange bane vil arbejdet med initiativpakken, som transportministeren har indgået med kørelærerbranchen, også have en positiv effekt på ventetiderne. Styrelsen forventer blandt andet, at arbejdet med initiativpakken vil forbedre køreprøveafvikling og bidrage til mindre prøvespild.