Ny bekendtgørelse om udrykningskørsel

03-06-2024

Den nye bekendtgørelse indeholder mindre ændringer i betingelserne for udrykningskørsel, udvidelse af hvilke myndigheder, der kan foretage udrykningskørsel, liberalisering af tilladelseskravet og indførsel af en ny erklæring om udrykningskørsel

Færdselsstyrelsen har opdateret bekendtgørelse om udrykningskørsel m.v. for at imødekomme udrykningsaktørernes behov. 

Betingelser for udrykningskørsel

Styrelsen har tilføjet mindre ændringer i betingelserne for udrykningskørsel. Det betyder, at 

  • militærpolitimæssige opgaver og beskyttelse af militæraktiver er nævnt, og
  • udrykningskørsel i forbindelse med særlige personbefordringsopgaver ikke alene er gældende for Kriminalforsorgen

Udrykningskørsel for myndigheder

Bestemmelsen om hvilke myndigheder, der kan udføre udrykningskørsel uden tilladelse, er udvidet. Det betyder, at regionerne og andre myndigheder kan udføre udrykningskørsel som led i myndighedens opgaver. 

Private udrykningsaktører

Kravet om tilladelse for private udrykningsaktører, der udfører udrykningsopgaver på vegne af en myndighed i henhold til en kontrakt, er erstattet af et krav til ordregiveren om at udstede en erklæring om opgaveoverdragelsen. Erklæringen kan findes på www.virk.dk , og både ordregiver og den, der varetager udrykningsopgaven, skal opbevare en kopi af erklæringen. Erklæringen skal fremvises i forbindelse med godkendelse og syn af udrykningskøretøjer.

Vi fastholder kravet om tilladelse til udrykningskørsel i ambulance i forbindelse med opgaver, der er pålagt i anden lov eller som et vilkår i en myndigheds afgørelse. Færdselsstyrelsen udsteder tilladelsen efter ansøgning.

Udrykningskørsel i henhold til færdselsloven

Bekendtgørelsen præciserer, at udrykningskørsel som udgangspunkt skal ske efter færdselslovens regler. Kun i tilfælde, hvor føreren af udrykningskøretøjet skønner det påtrængende nødvendigt og forsvarligt, kan de opremsede regler overtrædes.

Udrykningskørsel på speed pedelecs

De særlige regler for udrykningskørsel på cykel for uniformeret politipersonale er i bekendtgørelsen suppleret med muligheden for udrykningskørsel på speed pedelecs.

Udrykningskørsel ved politiets øvelses- og uddannelsesaktiviteter

Der er indsat en bestemmelse om, at politiet kan foretage udrykningskørsel, når det findes nødvendigt i forbindelse med deres øvelses- og uddannelsesaktiviteter.

Særlige regler for politiets kørsel i forbindelse med patruljering og påtrængende politimæssige opgaver eller lignende

Bestemmelsen er udvidet til at omfatte kørsel på speed pedelecs i tilknytning til bestemmelserne om kørsel på cykel.

Tilladelsens gyldighed

Udrykningstilladelser, der er udstedt før bekendtgørelsen træder i kraft, er gyldige indtil tilladelserne udløber, eller indtil Færdselsstyrelsen tilbagekalder tilladelsen.

Tilladelser udstedt før 1. juli 2024 udløber dog senest den 30. juni 2029.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Læs mere om den nye bekendtgørelse på Retsinformation

Find erklæring om aftale om udrykningskørsel på virk.dk