Ny bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

03-06-2024

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelsen ophæver bilag 1 og 2. Reglerne i de to bilag indføres i stedet for i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse, som træder i kraft samtidig.

Derudover indfører Færdselsstyrelsen en ny bestemmelse om standarder.

På den baggrund er der foretaget nødvendige konsekvensrettelser samt sproglige og lovtekniske justeringer.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Læs mere hos Retsinformation