Ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse

03-06-2024

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse

Bekendtgørelsen finder anvendelse på køretøjer, der ikke er EU-typegodkendt, men som skal godkendes nationalt. Desuden finder bekendtgørelsen anvendelse på køretøjer, der ændres, uanset om de er EU-typegodkendte eller ej.

Opdatering af bilag 1

Færdselsstyrelsen har opdateret de tekniske bestemmelser for køretøjer i bilag 1, så de nationale regler stemmer mere overens med de tilsvarende EU-regler. 

Regelforenkling

For at forenkle reglerne har Færdselsstyrelsen sammenskrevet 

  • alle de gældende bekendtgørelser om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
  • de fire udstyrsbekendtgørelser
  • minitruckbekendtgørelsen

Som en konsekvens bliver en lang række bekendtgørelser ophævet. 

Nyt kapitel med bestemmelser om anvendelse

I bekendtgørelsen er der indsat et nyt kapitel med bestemmelser om anvendelse af køretøjet.

Bestemmelserne om anvendelse stammer fra de fire udstyrsbekendtgørelser, minitruckbekendtgørelsen, Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK) og bilag 1.

Desuden er der indført visse nye anvendelsesbestemmelser om sammenkobling.

Indhold fra Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK)

Desuden har styrelsen flyttet indhold fra VOSAK over i bekendtgørelsen og har samtidig opdateret indholdet.

Nyt bilag 2 om regler for ombyggede køretøjer

Der er udarbejdet et nyt bilag 2, som handler om reglerne for ombyggede køretøjer.

Bilaget er en sammenskrivning af kapitel 18 i VOSAK samt bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område er samtidig opdateret.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Læs mere på Retsinformation