Vejledning om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser

26-04-2024

Fra januar 2025 træder nye regler i kraft om afgifter baseret på køretøjers CO2-emissionsklasse. Ny vejledning informerer om indplaceringen af lastbiler i CO2-emissionsklasserne.

Vejledningen indeholder en dybdegående beskrivelse af reglerne for indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser, og den henvender sig bredt til aktørerne inden for vejgodstransporten i Danmark.

Vejledningen er alene Færdselsstyrelsens fortolkning af reglerne og er baseret på relevante fortolkningsbidrag fra øvrige involverede styrelser.  

Baggrund for afgifter baseret på CO2 emissionsklasser

Fra den 1. januar 2025 skal der betales afgift for lastbiler og køretøjskombinationer efter CO2-emissionsklasser, jf. § 5 i vejafgiftsloven.

Emissionsklasserne følger EU-direktivet om afgifter på køretøjer for benyttelse af vejinfrastrukturer (eurovignetdirektivet).

 Med ændringen af eurovignetdirektivet er medlemsstaterne ansvarlige for, at afgiftssatserne i vejafgiftsordninger på deres vejnet afspejler lastbiltrafikkens klimabelastning.

Emissionsklasser

Medlemsstaterne skal indplacere

  • konventionelle lastbiler med forbrændingsmotor i CO2-emissionsklasserne 1, 2 og 3
  • ”lavemissionslastbiler” i CO2-emissionsklasse 4
  • ”nulemissionslastbiler” i CO2-emissionsklasse 5

Læs mere om vejafgiftsloven

Se vejledning om CO2 emissionsklasser