EU-Kommissionen præciserer begrebet ”betalingsinstrumenter” på ladeinfrastruktur

23-04-2024

EU-Kommissionen har udsendt en Q&A om ladeinfrastrukturen, som blandt andet præciserer betalingsløsninger i AFI-forordningens artikel 5.

Operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter skal give slutbrugerne adgang til at oplade deres elektriske køretøj på ad hoc-basis ifølge AFI forordningens artikel 5, stk. 1.

Det vil sige, at opladning skal kunne ske ved hjælp af et betalingsinstrument, der anvendes i vid udstrækning i Unionen på offentligt tilgængelige ladepunkter etableret fra d. 13. april 2024.

Præcisering af ”etableret”

EU-Kommissionen slår i sin  Q+A fast, at ’’etableret’’ skal forstås som ”installeret, forbundet til elnettet og i stand til at oplade køretøjer”.

Præcisering af ”betalingsinstrument”

For betalingsinstrumenter slår EU-Kommisionen fast, at

  • ’’anvendes i vid udstrækning i Unionen’’ betyder, at betalingsinstrumentet bruges af en betydelig andel af Unionens borgere, som er nået en alder, hvor de må køre bil
  • betalingsinstrumentet skal være understøttet i de fleste, hvis ikke alle medlemsstater
  • betaling må gerne ske gennem en digital app, f.eks.
    • en digital pung
    • en app på en mobiltelefon udstedt af en kreditinstitution, betalingsinstitution eller e-money institution som generelt bliver brugt til betalingsløsninger
  • for at sikre ad hoc opladningsmuligheden er det ikke nok at tilbyde betaling gennem en app fremstillet af operatøren
  • en statisk QR-kode på ladepunktet er i overensstemmelse med art. 5, stk. 1, hvis koden er læsbar og der sker en sikker betalingstransaktion gennem den side, QR-koden leder frem til
  • det er ikke et krav at bruge PIN pads, men tilstedeværelsen af en PIN pad afhænger af de processer, som terminalen bruger til autentifikation af kunden i forbindelse med betalingen

 I Q&A findes desuden eksempler på betalingsinstrumenter, hvor debitkort, udbredte brugte kreditkort samt kontanter nævnes.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige krav afhængig af ladepunktets effekt. 

Læs mere i EU-Kommissionens Q&A