AFI-forordningen finder anvendelse fra lørdag den 13. april 2024

12-04-2024

"Forordning nr. 1804 af 13. september 2023 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler og om ophævelse af det tidligere gældende AFI-direktiv" finder anvendelse fra lørdag d. 13. april 2024.

Med den nye forordning bliver Færdselsstyrelsen tilsynsmyndighed på området efter revideret national lovgivning.

Forordningen viderefører flere af bestemmelserne fra direktivet men indfører også nye regler herunder databestemmelser.

Færdselsstyrelsen vil i de første tre måneder i forbindelse med  opstartsfasen i 2024 have særligt fokus på dialogen med branchen. Det sker for at imødekomme branchen bedst muligt og sikre en høj regelefterlevelse. Derfor kommer styrelsen i høj grad også til at prioritere vejledning af operatører mv.

Siden 2023 har Færdselsstyrelsen ført tilsyn med dele af reguleringen i kraft af tidligere gældende lovgivning. Disse tilsyn forventes videreført. 

Der afventes yderligere materialer fra Kommissionen, herunder delegerede retsakter, Q+A og fortolkningsbidrag særligt vedrørende betalingsløsninger, som beskrevet i forordningens artikel 5, stk. 1.