AFI-bekendtgørelse og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer opdateres

12-04-2024

Færdselsstyrelsens bestemmelser om lister over udbydere af opladningstjenester og digitale platforme for handel med opladningstjenester udgår sammen med andre nationale særregler.

AFI-forordningen er blevet vedtaget. Det betyder, at den danske regulering på området tilrettes for fremadrettet at supplere forordningen.

Derfor udgår Færdselsstyrelsens bestemmelser om lister over udbydere af opladningstjenester og digitale platforme for handel med opladningstjenester.

Det betyder bl.a., at de nationale bestemmelser om prisinformation ophæves, da AFI-forordningens bestemmelser om prisinformation fremadrettet skal anvendes.

Forordningens bestemmelser skal sikre, at opladning på ad-hoc basis, altså uden abonnement eller anden aftale, sker på et oplyst og ikke diskriminerende grundlag.

Færdselsstyrelsen ændrer:

  • Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler m.v.
  • Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Færdselsstyrelsen ophæver:

  • Bekendtgørelse nr. 1010 af 27. juni 2022 om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport.
  • Bekendtgørelse nr. 1072 af 28. juni 2022 om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer.

Baggrund for ændringerne

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1804 af 13. september 2023 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler og om ophævelse af direktiv 2014/94/EU (AFI-forordningen) erstatter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.

Det betyder, at de forhold, der reguleres af AFI-forordningen, ikke længere reguleres nationalt.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 13. april 2024.