Nyt eSyn skal forenkle synbranchens administrative arbejde

11-09-2023

Den 10. september rullede Færdselsstyrelsen en opdateret og moderniseret udgave af eSyn ud, der er til gavn for både branchen og styrelsen.

eSyn har længe været en fast følgesvend i synbranchens arbejde, men systemet har trængt til en modernisering. Det komplicerede arbejdsgangene for både synsvirksomheder og Færdselsstyrelsens medarbejdere og kunne ikke længere vedligeholdes.


Den 10. september 2023 rullede Færdselsstyrelsen derfor det nye og forbedrede eSyn ud. Systemet bliver fortsat brugt til at modtage synsvirksomhedernes indberetninger om syn samt til oversendelse af data til Køretøjsregisteret (DMR), ligeledes anvendes systemet til udtagelse af køretøjer til kontrolsyn i forbindelse med styrelsens risikobaserede tilsyn.


Til gengæld vil synsbranchen opleve, at den opdaterede udgave af eSyn imødekommer flere af deres udfordringer. Vi har forbedret systemet med ny funktionalitet, der blandt andet forenkler sagsbehandlingen og gør tilsynsopgaven nemmere.


Branchen har tidligere rettet kritik mod den komplicerede måde, de skal angive fejl og mangler, der er konstateret under synet, på. Fejlkoderne, de har skullet bruge indtil nu, har også været svære for køretøjsejeren at forstå. Den nye udgave af eSyn forenkler den proces med nye fejlkoder.

eSyn bliver samtidig omsynsvirksomhedernes nye portal for indberetning af omsyn. Det betyder, at også omsynsvirksomhederne kan udskrive en rigtig synsrapport.


Derudover gør det nye eSyn det nemmere for synsvirksomhederne at indberette OBFCM-data. Det nye eSyn sikrer derfor et tidssvarende system, der håndterer nogle af de problemer, det forældede eSyn ikke kunne løse. Ligesom Færdselsstyrelsen fremadrettet selv kan vedligeholde og videreudvikle dele af eSyn til gavn for både synsbranchen og styrelsen selv.